Apie

Dirbančiaisiais mes laikome absoliučią daugumą žmonių. Tai ne tik aktyviai įsitraukę į darbo rinką žmonės (dirbantys), bet ir bedarbiai, negalintys įsidarbinti, žmonės atliekantys neapmokamą reprodukcinį darbą (auginantys vaikus, prižiūrintys senus ar susirgusius žmones), studentai, moksleiviai ar individualia veikla besiverčiantys asmenys.

G1PS organizuojama remiantis tiesioginės demokratijos principais, sukuriant galimybę nariams įsitraukti į sprendimų priėmimą ir atsisakant pirmininko vienvaldystės. Siekiame ne tik apginti egzistuojančias darbuotojų teises, bet ir jas plėsti – siekti trumpesnio, saugesnio ir gerai apmokamo darbo visiems. Laikomės emancipacinės politikos praktikų ir skatiname solidarumą bei kovą prieš diskriminaciją dėl lyties, tautybės, odos spalvos ar seksualinės orientacijos.

Profsąjunga įkurta 2018 m. gegužės pirmąją, Kaune. G1PS išaugo iš 2016 m. vykusių protestų prieš darbuotojų teisių mažinimą naujajame darbo kodekse ir vėliau susiformavusio neformalaus darbuotojų solidarumo tinklo „Gyvenimas per brangus“. Šiuo metu G1PS padaliniai veikia Kaune ir Vilniuje.