Apie

Gegužės 1-osios profesinė sąjunga (G1PS) siekia trumpesnio, saugesnio ir geriau apmokamo darbo visiems!

Profsąjunga, įkurta 2018 m. gegužės pirmąją. Šiuo metu G1PS padaliniai veikia Kaune ir Vilniuje, taip pat teikiamos nemokamos konsultacijos darbo teisės klausimais internetu. 

G1PS organizuojama remiantis tiesioginės demokratijos principais, sukuriant galimybę nariams įsitraukti į sprendimų priėmimą ir atsisakant pirmininko vienvaldystės. Nelaikome darbdavių savo partneriais, siekiame kovoti už darbuotojų sąlygas neapsimesdami, kad pusės yra lygios. Siekiame ne tik apginti egzistuojančias darbuotojų teises, bet ir jas plėsti – siekti trumpesnio, saugesnio ir gerai apmokamo darbo visiems. Laikomės emancipacinės politikos praktikų ir skatiname solidarumą bei kovą prieš diskriminaciją dėl lyties, tautybės, odos spalvos ar seksualinės orientacijos.

G1PS išaugo iš 2016 m. vykusių protestų prieš darbuotojų teisių mažinimą naujajame darbo kodekse ir vėliau susiformavusio neformalaus darbuotojų solidarumo tinklo „Gyvenimas per brangus“.

Žiniasklaida apie iniciatyvas, iš kurių išaugo G1PS: 

Apie protestus prieš brangstantį gyvenimą ir darbo kodekso liberalizaciją:

Apie „Gyvenimas per brangus“ solidarumo tinklą:Facebook