Kodėl G1PS

Kaip apsčiai rodo istorija, geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos visada buvo iškovotos pačių dirbančiųjų organizacijų: jei ne jų rengti protestai, streikai, atsisakymai dirbti ir kitokios pasipriešinimo formos, šiandien neturėtume nei savaitgalių, nei aštuonių valandų darbo dienos, nei pensijų ar kitos socialinės apsaugos.  

Vis dėlto per paskutinius dešimtmečius Lietuvoje ir kitose šalyse dirbančiųjų teisės buvo nuolat karpomos vardan „draugiškesnės aplinkos verslui“. Verslininkų kuriamame pasaulėvaizdyje kiekvienas esame atsakingi už savo sėkmę ar nesėkmę – tereikia dėti kuo daugiau pastangų, suktis, daryti daugiau nei bosas prašė, aplenkti bendradarbius ir kilimas karjeros laiptais esą garantuotas. 

Realybė visai kitokia. Nepaisant ekonominio augimo, šiandien net ketvirtadalis dirbančiųjų Lietuvoje gauna minimalią algą. Daugeliui darbo diena trunka ne aštuonias, o dešimt ar daugiau valandų. Ateities perspektyvos gauti pensiją blanksta su kiekviena reforma, o kokybiška sveikatos apsauga tampa daugeliui neįkandama privilegija. Didžiosios dalies dirbančiųjų rūpestis – ne kaip „kilti“, o kaip išgyventi ir užsitikrinti savo teises darbe – gauti priklausantį atlyginimą, apmokėjimą už viršvalandžius, turėti saugią ir sveiką darbo vietą be priekabiavimo ir diskriminacijos. 

Daugelis bijome priešintis išnaudojimui vieni. Žinome, kad pradėjusi reikalauti savo teisių geriausiu atveju būsi ignoruota, blogiausiu – priversta „savo noru“ išeiti iš darbo. Kaip anksčiau, taip ir dabar dirbantieji daugiausiai galios įgauna veikdami kartu. Priešinantis išvien, darbdaviui visus ignoruoti arba atleisti pasidaro ne taip lengva, o dar sunkiau – kai už tavo nugaros yra didelė ir solidari dirbančiųjų organizacija. G1PS siekia tapti būtent tokia organizacija.

Kviečiame prisijungti prie G1PS – informaciją apie narių teises ir pareigas, bei narystės formą galite rasti čia.


Facebook