Kodėl G1PS: Q&A

Kaip apsčiai rodo istorija, geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos visada buvo iškovotos pačių dirbančiųjų organizacijų: jei ne jų rengti protestai, streikai, atsisakymai dirbti ir kitokios pasipriešinimo formos, šiandien neturėtume nei savaitgalių, nei aštuonių valandų darbo dienos, nei pensijų ar kitos socialinės apsaugos.  

Vis dėlto per paskutinius dešimtmečius Lietuvoje ir kitose šalyse dirbančiųjų teisės buvo nuolat karpomos vardan „draugiškesnės aplinkos verslui“. Verslininkų kuriamame pasaulėvaizdyje kiekvienas esame atsakingi už savo sėkmę ar nesėkmę – tereikia dėti kuo daugiau pastangų, suktis, daryti daugiau nei bosas prašė, aplenkti bendradarbius ir kilimas karjeros laiptais esą garantuotas. 

Realybė visai kitokia. Nepaisant ekonominio augimo, šiandien net ketvirtadalis dirbančiųjų Lietuvoje gauna minimalią algą. Daugeliui darbo diena trunka ne aštuonias, o dešimt ar daugiau valandų. Ateities perspektyvos gauti pensiją blanksta su kiekviena reforma, o kokybiška sveikatos apsauga tampa daugeliui neįkandama privilegija. Didžiosios dalies dirbančiųjų rūpestis – ne kaip „kilti“, o kaip išgyventi ir užsitikrinti savo teises darbe – gauti priklausantį atlyginimą, apmokėjimą už viršvalandžius, turėti saugią ir sveiką darbo vietą be priekabiavimo ir diskriminacijos. 

Daugelis bijome priešintis išnaudojimui vieni. Žinome, kad pradėjusi reikalauti savo teisių geriausiu atveju būsi ignoruota, blogiausiu – priversta „savo noru“ išeiti iš darbo. Kaip anksčiau, taip ir dabar dirbantieji daugiausiai galios įgauna veikdami kartu. Priešinantis išvien, darbdaviui visus ignoruoti arba atleisti pasidaro ne taip lengva, o dar sunkiau – kai už tavo nugaros yra didelė ir solidari dirbančiųjų organizacija. G1PS siekia tapti būtent tokia organizacija.

Kokie narystės privalumai?

Prisijungę prie G1PS, jūs galite gauti:

  • Pagalbą organizuojantis darbo vietoje – apmokysime jus kaip burti kolegas ir koleges, prisidėsime finansiškai siekiant įkurti darbuotojų organizaciją jūsų darbovietėje.
  • Nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą – padėsime parengti dokumentus į darbo ginčus, atstovausime jus darbo ginčų teismuose. Iškilus neaiškumams ar nesutarimams su darbdaviu, pakonsultuosime dėl tinkamiausio sprendimo.
  • Ištikus nelaimei – finansinę ar kitokią materialinę pagalbą.

Aš nedirbu – ar vis tiek galiu prisijungti?

G1PS nariais gali tapti asmenys sulaukę 14 metų. Išskyrus darbdavius, visi kiti žmonės gali prisijungti prie G1PS, dalyvauti organizacijos veiklose, gauti paramą, nepriklausomai nuo to, ar tuo metu dirba, mokosi, studijuoja, augina vaikus ar yra bedarbiai.
G1PS nariai organizuojasi ne tik darbo teisių klausimais, bet ir ekologijos, moterų ir LGBTQ teisių srityse. Jeigu jauti norą kovoti už teisingesnį ir malonesnį pasaulį visiems žmonėms, tuomet G1PS yra puiki erdvė rasti bendražygių.

Ar privalau mokėti nario mokestį?

Visus mokesčius ir aukas nariai profesinei sąjungai perveda savanoriškai. Bazinis G1PS mokestis – 1% nuo asmens pajamų, o galintys ir norintys prisidėti daugiau moka 2%. Tačiau laikomės principo, kad jei žmogus nedirba ar neturi pakankamai pinigų, tai mokestis yra atleidžiamas. Užtenka kreiptis į tarybą ir nutraukti mokėjimą iki tol, kol jūsų materialinė padėtis pagerės.

Ar apie narystę profesinėje sąjungoje sužinos darbdavys?

Tai priklausys nuo jūsų. G1PS neatskleidžia trečiosioms šalims savo narių duomenų, dėl to apie narystę profesinėje sąjungoje be jūsų pačių noro nesužinos nei darbdavys, nei valstybinės institucijos. 

Kaip išstoti iš profesinės sąjungos?

Parašyti G1PS tarybai laišką ir jūsų duomenys bus ištrinti.