Narystės forma

*Sutinku, kad Gegužės Pirmosios profesinė sąjunga narių apskaitos, informavimo bei atstovavimo tikslais tvarkytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus mano asmens duomenis ir, kad šie duomenys rašytiniu profesinės sąjungos prašymu būtų jai teikiami.

**Elektroninio pašto adresas bus naudojamas išskirtinai tik komunikaciniais ir informavimo tikslais, užtikrinant, kad šie nebus naudojami kitomis paskatomis ar perleidžiami trečiosioms šalims.

Jei nedirbate arba studijuojate ar mokotės - įrašykite.