Kaip darbuotojams ginti savo teises? Gegužės 1-osios LRT įrašas

Kviečiame klausytis LRT radijo laidos „Aktualijų studija“ apie darbą, darbuotojų teises ir problemas, kurioje kalbėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Gegužės 1-osios profesinės sąjungos atstovas Jurgis Valiukevičius ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas Tomas Tomilinas. Laidos vedėjas Mindaugas Jackevičius.

 

 

Paremkite G1PS!

Iki šių metų gegužės 1-os dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateikti prašymus skirti 1 proc. profesinėms sąjungoms nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Ši parama atskira 2% – galite skirti ir profsąjungai ir kitom VŠĮ atskirai.
Kviečiame paremti G1PS! Kaip tai galite padaryti?

Kur rasti formą:

Prisijukit prie „Mano VMI“ –> spauskit dešinėje EDS –> kairėje meniu spauskit „Pildyti formą“ –> spauskite „Prašymas skirti paramą“ –> „Pildyti formą tiesiogiai portale“.

Pildymo instrukcija (parodyta nuotraukoje):

1) pasirinkite 2018 m. mokestinį laikotarpį; 2) Pažymėkite 9s kvadratėlį 3) Pasirinkite „3“ pirmame laukelyje; 4) įveskite kodą: 304866811; 5) galutiniame lauke įrašykite 1,00 (vidurinį lauką galima praleisti); 6) spauskite „pateikti“.

Tarptautinis solidarumas Lietuvos mokytojų streikui

„Gyvenimas per brangus“, kartu su „Gegužės 1-osios“ profesine sąjunga visiškai palaiko besitęsiantį mokytojų streiką ir ragina visus viešai ir materialiai prisijungti prie palaikymo šiomis svarbiomis dienomis. Kreipėmės į profsąjungas ir kitas darbuotojų organizacijas Vidurio ir Rytų Europoje su palaikymo prašymu – čia atsakymai, kurių sulaukėme iš Lenkijos ir Rumunijos. Ateityje papildysime juos solidarumo išraiškomis ir iš kitų regiono šalių.

Papildyta 12 11

#RedforEd (Arizona, JAV)

Palaikymo streikuojantiems Lietuvos mokytojams žinutė iš šiuo metu JAV, Arizonoje veikiančio judėjimo #RedforEd, vienijančio mokytojus ir kitus mokyklų darbuotojus kovoje dėl didesnio finansavimo mokykliniam ugdymui:

Mieli Lietuvos mokytojai,

tęskite savo teisėtą kovą, kaip mes tęsiame Arizonoje su #REDforED. Neatsitraukite su savo reikalavimais ir išlikite stiprūs! Mūsų kova Arizonoje, JAV, taip pat tęsiasi. Solidarumas!

Mokytojai Arizonos valstijoje yra vieni iš mažiausiai apmokamų, o finansavimas mokykloms šioje valstijoje yra vienas iš mažiausių. To priežastis yra jau prieš kelis dešimtmečius respublikonų įvykdyti mokesčių apkarpymai, turėję paskatinti (bet nepaskatinę) ekonomikos augimą. Vėliau, ištikus 2008 m. ekonominei krizei, vietoj mokesčių turtingiausiems padidinimo, buvo sumažintos viešosios išlaidos, su ypač blogomis pasekmėmis valstybiniam švietimui. Dėl menko finansavimo prastai apmokamiems mokytojams šioje valstijoje neretai tenka mokyti klases su 40 mokinių, naudojant pasenusius vadovėlius. Be to, tokia švietimo politika labiausiai palietė neturtingas šeimas, neišgalinčias įpirkti privačių mokyklų paslaugų.

Judėjimas #RedforEd pasižymėjo šių metų balandžio pabaigoje Phoenix’o mieste įvykusia 50000 mokytojų, kitų mokyklų darbuotojų bei jų palaikytojų eisena, lydima kelias dienas trukusių mokyklų streikų beveik pusėje iš visų mokyklų rajonų visoje valstijoje. Nors po šių įvykių biudžete buvo priskirta didesnė suma mokykliniam ugdymui, protestavusiems mokytojams ji nepasirodė pakankama. Vėliau šį judėjimą inicijavusi organizacija Arizona Educators United sukūrė įstatymo pasiūlymą (Investavimo į Švietimą Aktą), turėjusį padidinti mokesčius turtingiausiems Arizonos gyventojams ir taip surinkti 690 milijonų dolerių per metus. Nors ši iniciatyva didelėmis aktyvistų pastangomis greitai surinko pakankamai parašų kad dėl jos būtų balsuojama senate, lapkričio mėnesį aukščiausiojo teismo ji buvo atmesta, kaip priežastis pateikiant tariamą pasiūlymo neaiškumą ir žalą ekonomikai, kurią jis, esą, sukeltų. Nepaisant šio pralaimėjimo, RedforEd nepasiduoda ir auga, tęsdama savo organizavimą.

Papildyta 12.09

Ajovos (JAV) Universiteto doktorantų ir magistrantų profesinė sąjunga (COGS)

COGS palaiko Lietuvos mokytojus kovoje už orias darbo sąlygas. Mes asmeniškai žinome, kad mokytojų darbo diena nesibaigia vos nuskambėjus skambučiui. Jos visą parą remia, padeda ir įkvepia savo mokinius. Dabar Lietuvos mokytojos ir mokytojai rodo profesinių sąjungų ir visuomeninių judėjimų stiprybę. Nėra didesnio pasišventimo nei mokyti savo pavyzdžiu. Todėl šis streikas yra daugiau negu kova už geresnes darbo sąlygas. Tai kova dėl ateities, kurioje žmonės nebijo ginti savo interesų, kurioje sprendimai nėra priimami už uždarų durų, ir kur kiekvienas balsas yra svarbus.

Solidariai,

UE Local 896-COGS 

“Szabad Egyetem” (Vengrija)

“Szabad Egyetem” išvertus iš vengrų kalbos reiškia laisvas universitetas, šio judėjimo dalyviai ir organizatoriai siunčia palaikymą Lietuvos mokytojams! Laisvąjį universitetą organizuoja studentų iš Europos centrinio universiteto, Corvinus ir Eötvös Loránd universitetų koalicija, kuri savaitei nuo Lapkričio 24 d. okupavo Vengrijos parlamento aikštę Budapešte. Baltose palapinėse, apšildomose dujiniais šildytuvais, organizuojamos įvairios paskaitos, pranešimai ir diskusijos. Kodėl visa tai vyksta? Orbano valdžia siekia apriboti universitetų laisvę ir autonomiją: Centrinis Europos universitetas yra priverstas išsikelti iš Budapešto, Lyčių studijos neseniai buvo uždraustos visoje Vengrijoje, valstybė taip pat ketina perimti Vengrijos mokslo akademijos kontrolę. Prie viso to didžiausias Vengrijos Corvinus universitas yra privatizuojamas.Politikos mokslų studentas Levente teigia: “Mano akimis valdžia toliau siekia apriboti aukštąjį mokslą, kuris tampa vis mažiau prieinamas. Taip pat aš manau, kad mūsų ir darbutojų situacija yra panaši – valstybė ne tik privatizuoja ir uždarinėja universitetus, bet tuo pačiu metu jie padvigubina galimus viršvalandžius darbuotojams. Jų politika atstovauja ne visuomenės, o rinkos ir didelių kompanijų interesus. Okupuodami Kossuth aikštę ir organizuodami Laisvąjį universitetą, mes siunčiame žinią, kad nusipelnome žymiai daugiau.”

Centrinio Europos Universiteto studentai ir dėstytojai

Palaikymą mokytojams išreiškė ir studentai bei dėstytojai iš lyčių studijos programos bei buvusios Jugoslavijos regiono tyrimų grupės.

Alternatywa Socjalistyczna (Lenkija)

Alternatywa Socjalistyczna, Lenkijos socialistų grupė, priklausianti Tarptautiniam darbuotojų komitetui (CWI), reiškia solidarumą su streikuojančiais Lietuvos mokytojais ir palaiko jų reikalavimus gerinti darbo sąlygas, mažinti klases ir pakelti algas 20 procentų.

Į rinką orientuotos reformos, Centrinėje ir Rytų Europoje taikomos nuo dešimto dešimtmečio pradžios, nuskurdino plačius socialinius sluoksnius – buvusius sunkiosios pramonės ir žemės ūkio darbuotojus bei viešojo sektoriaus dirbančiuosius, įskaitant mokytojus. Parduotuvėse jau nebetrūksta prekių, trūksta tik pinigų mūsų tuščiose kišenėse, o išgyvenimas reikalauja kasdieninių pastangų. Svajonė pasivyti vakarietiškus gyvenimo standartus subliuško, milijonus žmonių iš mūsų regiono priversdama migruoti į Vakarus. Tuo metu mūsų šalių vyriausybės propaguoja nacionalizmą ir netoleranciją tam, kad nukreiptų dėmesį nuo tikrųjų mūsų problemų priežasčių.
Darbuotojai, drįstantys organizuotis ir priešintis, demonizuojami – taip ir
Lietuvos vyriausybė bei kai kuri žiniasklaida gėdina mokytojus. Lenkijos
mokytojai taip pat kovoja dėl didesnio užmokesčio ir priešinasi paskutinei
švietimo reformai, panaikinusiai nemažai darbo vietų ir pakeitusiai mokyklų
programas, kad šios atitiktų valdančiosios partijos dešiniąją katalikiškojo
nacionalizmo ideologiją. Kita svarbi kova – Lenkijos valstybei priklausančių
oro linijų PLL LOT streikas. Po streiko prieš profsąjungos skaldymą ir
nepakeliamas darbo sąlygas, 46 streikuotojai neteko darbo. Neseniai teismuose
buvo pasiekta dalinė pergalė – atleistus darbuotojus prisakyta priimti atgal į
darbą. Kova prieš prastas sutarčių sąlygas ir už įmonės direktoriaus pašalinimą
iš pareigų tęsiasi.

Dirbantieji mūsų regione turi daugiau bendro
vieni su kitais nei su valdančiaisiais elitais, vadybininkais ir darbdaviais.
Todėl tikime, kad svarbu siekti tarptautinio visų už savo teises kovojančių
darbuotojų solidarumo. Susisieksime su Lenkijos mokytojų profsąjunga ZNP ir jų
federacija OPZZ ir paraginsime ir juos palaikyti streikuojančius Lietuvoje.
Pergalę mokytojams!

Mâna de Lucru (Rumunija)

Kapitalizmo atkūrimo Centrinėje ir Rytų Europoje rezultatai – auganti nelygybė, mažėjantis darbo saugumas, mažos algos ir menkai finansuojamos viešosios paslaugos, įskaitant ir švietimą. Pastaraisiais metais vis daugiau darbuotojų, įskaitant ir dirbančius švietime, ėmė priešintis savo teisių ir gyvenimo standartų menkinimui. Tebesitęsiantis mokytojų streikas Lietuvoje yra puikus tokio pasipriešinimo pavyzdys. Mes, Mâna de Lucru, CWI Rumunijos grupė, visiškai solidarizuojasi su streikuojančiaisiais. Vienybėje stiprybė!

Naujai įkurta kairioji „Gegužės 1-osios“ profsąjunga: darbuotojai ir darbdaviai nėra ir negali būti partneriais

„Nemanome, kad darbdavių ir darbuotojų interesai yra suderinami ir nesiekiame jų santykiuose abipusės naudos“: tokiu pareiškimu Kaune aktyvią veiklą pradeda „Gegužės 1-osios“ profesinė sąjunga (G1PS). Šių metų gegužės 1 d. įkurta organizacija išaugo iš judėjimo „Gyvenimas per brangus“, pagarsėjusio protestais prieš naująjį Darbo kodeksą ir nesumokėtas algas. Atvirai kairiosios profsąjungos atstovai tikina siekiantys užpildyti darbuotojų judėjimo nišas, kuriose Lietuvos profsąjungos veikia silpnai arba iš viso neegzistuoja. „Pagrindinis mūsų tikslas – tapti visų dirbančiųjų organizacija, o dirbančiaisiais mes laikome ir ieškančius darbo, studentus, pensininkus, vaikus auginančius, senelius ar ligonius slaugančius žmones,“ – teigia G1PS pirmininkė Agnė Bagdžiūnaitė. „Lietuvoje profsąjungų aktyvumas vienas žemiausių Europoje – joms priklauso tik apie 8 procentus dirbančiųjų. Manome, kad iš dalies dėl to yra kaltos ir pačios profsąjungos, užsiimančios tik „normalių“ dirbančiųjų, t.y., fabrikų ar valstybinių įstaigų darbuotojų atstovavimu. Tuo tarpu realybėje didžioji dalis mūsų dirba prekybos ir paslaugų sektoriuje, dažnai keičia darbus ir veiklas, migruoja, užsiima individualia veikla, padieniais darbais, dirba namuose ar nelegaliai. Šių žmonių įtraukimas į profsąjungų judėjimą yra vienas prioritetų.“ Naujai įsteigtos profsąjungos principai taip pat numato siekti kuo didesnio saugumo darbuotojams, kovoti už visiems prieinamas viešąsias paslaugas, nevaidinti „socialinio dialogo“, aktyviai įtraukti profsąjungos narius į sprendimų priėmimą, neapsiriboti vien konsultacijomis ir teisiniu atstovavimu. Profsąjungos nariu gali tapti bet kas, nepaisant pilietybės ar teisės dirbti Lietuvoje turėjimo ar neturėjimo – išskyrus darbdavius ir jų atstovus. G1PS atstovų teigimu, kovai prieš diskriminaciją dėl lyties, rasės, kilmės, seksualinės orientacijos ar tikėjimo taip pat bus skiriamas didelis dėmesys, taip bandant aprėpti visą „priespaudos ašių“ spektrą. Judėjimas „Gyvenimas per brangus“ (GPB) prasidėjo 2016 m. protestais prieš kylančias kainas, vėliau peraugusiais į protestus prieš naująjį neoliberalų Darbo kodeksą. Tų pačių metų rudenį buvo įsteigtas neformalus GPB Darbuotojų solidarumo tinklas, kovojęs prieš algų nemokančius ir darbuotojų teisių nepaisančius darbdavius. Ko gero daugiausiai viešumo šiam tinklui atnešė 2017 m. žiemą nutikusi istorija, kai vienam aktyvistų po darbo buvo pasiūlyta „nemutinti vandens“ ir po to vykę protestai prieš algos darbuotojui iš Pakistano nesumokėjusį restoraną „Casa della Pasta“. Daugiau informacijos: g1ps.lt g1ps@g1ps.lt (8-621) 88251 fb: Gegužės 1-osios profesinė sąjunga – G1PS