Prisijunk

 

Kviečiame prisijungti prie Gegužės 1-osios profesinės sąjungos

 G1PS nariais gali būti dirbantys, studijuojantys, bedarbiai ir kiti asmenys, kurie turi ne mažiau kaip 14 metų. Taip pat nariais gali būti atskiros organizacijos, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ar G1PS padaliniai. G1PS nariais negali būti darbdaviai arba jų įgalioti atstovai. 

Savo nariams G1PS teikia:

  • Konsultacijas darbo teisių klausimais

  • Darbuotojui pageidaujant – atstovavimą sąntykiuose su darbdaviais

  • Kolektyvinių sutarčių rengimą kartu su darbuotojais ir jų pasirašymą

  • Teisininkės pagalbą, atstovavimą teismuose

  • Patarimus ir pagalbą organizuojantis su kitais darbuotojais darbo vietoj – kuriant profsąjungos padalinį, atskirą profsąjungą ar kitais būdais; erdvę susirinkimams

  • Darbuotojui pageidaujant – apgaudinėjimo, korupcijos atvejų, išnaudojimo darbe išviešinimą

  • Esant galimybei – finansinę ir kitokią materialinę paramą

  • Galimybę dalyvauti G1PS valdyme ir jos krypčių nustatyme

  • Informacijos apie narystę profsąjungoje apsaugą nuo bet kokių suinteresuotų šalių

Svarstote ar prisijungti profesinės sąjungos? Nedvejokite! Kviečiame paskaityti, kodėl verta jungtis prie G1PS.

Narių pareigos ir mokestis

G1PS nariai įsipareigoja mokėti mėnesinį nario mokestį (banko sąskaitos nr. LT114010051004340463), laikytis G1PS įstatų bei principų ir solidarizuotis ginant narių bei kitų dirbančiųjų teises. Mėnesinis nario mokestis – 1% nuo asmens pajamų. Jeigu narys nedirba ar neturi pajamų, jie gali būti atleisti nuo mokesčio.

Be jūsų žinios, apie narystę profesinėje sąjungoje darbdavys ar kitos institucijos nesužinos. G1PS laikosi anonimiškumo principų ir neatskleidžia savo narių duomenų tretiesiems asmenims.

Norėdami prisijungti prie G1PS, užpildykite žemiau esančią narystės formą.

Išsiuntus paraišką, su jumis asmeniškai susisieks G1PS atstovai dėl narystės patvirtinimo.