G1PS palaiko tarptautinę kampaniją už Ukrainos užsienio skolos nurašymą

Solidarumas su Ukraina? Nurašykime valstybės skolą!
Ukrainos žmonės sukilo prieš imperialistą grobiką ir tebekovoja herojiškame kare už savo orumą ir suverenumą. Dabar, kai Ukrainos pilietinės visuomenės grupės prašo panaikinti šalies skolą, mes turime parodyti, kad mūsų solidarumas – ne vien tik šūkis. Pagal griežtas tarptautinių kreditorių sąlygas po 2014 metais įvykusios Rusijos agresijos Ukraina savo biudžeto liūto dalį turėjo paaukoti tam, kad galėtų išmokėti skolas. Dabar ši šalis turi būti išlaisvinta nuo šios naštos – tai svarbu labiau nei kada nors anksčiau. Priešindamasi Rusijos invazijai šalis turi tiekti ginkluotę ir maisto atsargas armijai ir teritorinės gynybos daliniams. Reikalingi resursai, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai, teikiami būstai pabėgėliams ir vaistai sužeistiesiems. Pinigai, kuriuos Ukraina išleidžia stengdamasi padengti skolą, jai būtų naudingi čia ir dabar. Nurašykime valstybės skolą!

Nustokime versti Ukrainą mokėti ją žlugdančią skolą
Netgi iki Rusijos invazijos Ukraina buvo viena skurdžiausių ir labiausiai įsiskolinusių šalių Europoje. Tie dešimtmečiai, per kuriuos korumpuotos vyriausybės veikė nesitardamos su žmonėmis, susilpnino Ukrainos ekonomiką ir pavertė ją priklausoma nuo tarptautinių paskolų. Rusijos agresija 2014-aisiais tik paaštrino šią problemą. Po 2015-ųjų ekonominės restruktūrizacijos Ukrainos skolų našta tapo nebepakeliama. Kasmet norėdama padengti skolas Ukraina turi išleisti apie 10 – 15 % BVP. Atidavusi tiek lėšų Ukraina nebegali plėtoti savo ūkio, ji netenka pinigų, kurie yra reikalingi norint išsaugoti valstybę. Dabar, kai Ukraina privalo apsiginti nuo rusiško imperializmo, reikalavimas padengti skolas tampa dar skausmingesnis. Ukrainai reikalinga jūsų parama. Nurašykime valstybės skolą!

Investicija ateičiai
Bombardavimas ir tikslingas ekonominio potencialo naikinimas Ukrainai kainuoja daug. Pasak Ukrainos ministro pirmininko Denyso Šmyhalio, nuostoliai infrastruktūros ir gamybos srityse jau pasiekė 560 mlrd. dolerių. Galime būti tikri, kad Ukrainai, norinčiai atsistatyti po karo, bus reikalingi didžiuliai finansiniai resursai. Jei norime padėti Ukrainai, skolų nurašymas turi būti pirmas žingsnis. Dabartinė skola taps kliūtimi atsistatant, norint jai padengti bus išeikvota didžiulė ekonominės pagalbos dalis, blokuojama galimybė plėtoti plataus masto investicijas. Išlaisvindami Ukrainą nuo šios naštos galime sukurti galimybes investavimui į visuomenės poreikius ir socialinėms išlaidoms, o taip pat galimybes laisviau panaudoti mums reikalingą kapitalą. Ukraina neturi būti palikta dengti dabartinę skolą ir būti pasmerkta naujoms paskoloms, kurių išmokėjimo sąlygos tokios pat griežtos. Nurašykime valstybės skolą!

Skolos kaštus turi padengti Europos centrinis bankas
Ukrainos išorinė skola 2021 metų gale sudarė 130 mlrd. dolerių. Tai – mažiau nei 1% metinio Europos Sąjungos BVP. Skolų dengimo kaštų perėmimas ar apskritai jos nurašymas mums daug nekainuotų. Tuo pačiu Ukrainai jis garantuotų didelius pokyčius į gera. Jei nurašysime Ukrainai kenksmingą ir neteisingą išorinę skolą, galėsime padėti jos visuomenei, kovojančiai už savo egzistenciją. Tai bus investicija į Ukrainos ateitį – jos atstatymą. Tai išlaisvins ją nuo su paskolomis susijusio diržų veržimosi gniaužtų. Neverta abejoti. Panaikinkime valstybės skolą!

Sustabdykime Putiną
Neabejojame, kad Putino vadovaujama Rusija be jokios provokacijos neteisėtai užpuolė suverenią valstybę. Kategoriškai priešinamės tai sistemai, kurioje stipresnis jėga primeta savo valią silpnesniajam – būtent taip turėtume vertinti Maskvos veiksmus. Todėl turime padaryti viską, kad paremtume Ukrainos kovą prieš agresorių imperialistą. Ukrainos skolos nurašymas yra efektyvus būdas paremti jos kovą prieš Putiną.Pinigai, kuriuos Ukraina išleidžia tam, kad padengtų savo skolą, gali būti panaudoti stiprinant jos gynybinius pajėgumus. Jais galima padengti ginkluotės ir maisto atsargų armijai ir teritorinės gynybos daliniams tiekimą. Šie finansiniai resursai gali taip pat būti naudojami apsaugant civilius gyventojus, aprūpinant netekusius pastogės būstu, o sužeistuosius – vaistais. Turime sustabdyti Putiną. Nurašykime Ukrainos skolą!

 

Gegužės 1-osios profesinė sąjunga prisideda prie tarptautinės pagalbos Ukrainai

 
❗️Šią savaitę G1PS atstovas prisijungs prie tarptautinio profesinių sąjungų organizuojamo pagalbos konvojaus ir vyks į Ukrainą susitikti su profesinių sąjungų atstovais bei perduoti humanitarinę pagalbą demokratinėms Ukrainos darbuotojų organizacijoms.
🛠 Ši humanitarinė pagalba organizuojama bendradarbiaujant su Ukrainos socialiniu judėjimu Соціальний рух, o ją inicijavo tarptautinis profesinių sąjungų solidarumo tinklas – OZZ Inicjatywa Pracownicza (Lenkija), CSP – Conlutas (Brazilija), Union Syndicale Solidaires (Prancūzija), Adl Cobas (Italija).
🚍 Konvojaus tikslas – išreikšti tarptautinį darbuotojų palaikymą prieš Rusijos invaziją.
✊ Jeigu norite finansiškai palaikyti šią humanitarinę akciją, pinigus galite pervesti į Lenkijos profesinės sąjungos💶 Inicjatywa Pracownicza OZZ sąskaitą:
PL88 2130 0004 2001 0577 6570 0001
„Volkswagen Bank“
Paskirtis: „Donation for humanitarian aid convoy“
 
 

Kviečiame pasirašyti peticiją už Ukrainos skolos nurašymą!

❗️Kviečiame pasirašyti peticiją už Ukrainos skolos nurašymą!❗️ https://www.peticijos.lt/…/islaisvinkime-ukraina-nuo…/
Kartu su Kairiųjų aljansas inicijavome peticiją – norėdami palaikydami Ukrainos visuomenę ir Ukrainos profesines sąjungas, atstovaujančias 5 mln. darbuotojų, prašome Europos Komisijos, Lietuvos Europos Parlamento narių ir Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos dėti visas pastangas, kad Ukrainos išorinės skolos aptarnavimo išlaidos būtų nedelsiant perkeltos administruoti Europos Centriniam Bankui, svarstant jų visiško nurašymo galimybę.
❗️Kodėl tai svarbu?
👉Dėl dešimtmečius trunkančių oligarchinių machinacijų, korumpuoto lėšų įsisavinimo, skaudžių 2007-2009 metų krizės pasekmių ir Donbase aštuonerius metus besitęsiančio karo, Ukrainos bendra valstybės skola ženkliai augo. Jei 2008 m. valstybės skola buvo 24 mlrd. JAV dolerių, tai šiemet ji siekia net 94 mlrd. JAV dolerių. Ilgainiui, Ukraina tapo priklausoma nuo užsienio kreditorių.
👉Šiandien didelė Ukrainos biudžeto išlaidų dalis tenka išorinėms skoloms apmokėti. Pavyzdžiui, šalies gynybos išlaidos 2020 m. sudarė 4% BVP, o išorinėms skoloms padengti atiteko net 18 mlrd. JAV dolerių arba daugiau nei 11% nuo šalies BVP.
👉Ši skola ypatingai slegia Ukrainos visuomenę, nes TVF ir kitų finansinių institucijų paskolos buvo skiriamos su įpareigojimais mažinti socialinį bei viešųjų paslaugų srities finansavimą, liberalizuoti darbo santykius. Dėl paskolų naštos Ukrainos valstybė negalėjo stiprinti viešojo sektoriaus, atnaujinti infrastruktūros, tinkamai finansuoti sveikatos apsaugos sistemos, bei švietimo, kultūros ir transporto sektorių.
👉Šiandien stebėdami tragiškus įvykius šalyje ir siekdami padėti Ukrainos žmonėms, negalime leisti finansinėms institucijoms toliau pelnytis iš kitų žmonių tragedijos. Karo akivaizdoje Europos Sąjungai būtina kelti Ukrainos skolos klausimą.
👉Todėl reikalaujame, kad Ukrainos žmonės būtų išlaisvinti nuo užsienio skolų naštos, kuri netiesiogiai traiško šalį ir apsunkina pasipriešinimą agresijai. Kviečiame Europos institucijas svarstyti ir galimybę sukurti paramos Ukrainai fondą.
 
Peticiją palaiko:
Ukrainos „Socialinis Judėjimas” (Соціальний рух)
Ukrainos demokratinės profesinės sąjungos:
Visos Ukrainos profesinė sąjunga „Liaudies solidarumas” (Всеукраїнська профспілка «Народна солідарність»)
Visos Ukrainos nepriklausoma profesinė sąjunga „Darbo apsauga“ (Всеукраїнська незалежна профспілка «Захист праці»)
Liaudies profesinė sąjunga (Народна Профспілка)
Ukrainos žemės darbuotojų profesinė sąjunga (Профспілка працівників галузі земельних відносин України)
Kūno kultūros ir sporto darbuotojų sąjunga (@Профспілка працівників фізичної культури та спорту)
Partija Razem (Lenkija)