Apie mus

MŪSŲ ISTORIJA

Gegužės 1-osios profesinė sąjunga - G1PS įkurta 2018 m. gegužės pirmąją, Tarptautinę darbo dieną, Kaune. Šiuo vardu pasivadinome siekdami suteikti darbo judėjimui naują formą - organizuotis ir atstovauti dirbantiems žmonėms ten, kur nėra profesinių sąjungų.

G1PS siekia ginti žmonių darbo teises bei pasisakyti už progresyvias visuomenines idėjas - tvarią ekonominę veiklą bei solidarumu grįstą kultūrą ir politiką. 2019 m. pradėjo veikti G1PS skyrius Vilniuje, o nuo 2021 m. įkurta maisto pavežėjus burianti "Kurjerių asociacija".

G1PS teikia nemokamas konsultacijas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir siekia nepalikti užribyje Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Nuo 2023 m. prie G1PS prisijungė Neringoje gyvenantys ukrainiečiai. G1PS remia visuomeninius judėjimus kovojančius už žmogaus teises. 2021 m. G1PS tapo Kaunas Pride atstovaujančia organizacija, prisideda prie kasmetinių Kovo 8-osios eitynių organizavimo, taip pat pasisako už integracinę politiką užsieniečių atžvilgiu.

Apie mus

G1PS PRINCIPAI

G1PS yra visų dirbančiųjų profsąjunga. Šios organizacijos nariais gali tapti darbingo amžiaus žmonės nepriklausomai nuo profesijos, socialinio statuso ar pilietybės. Kviečiame jungtis visus ir visas, kurie nori kartu siekti šių tikslų:

Demokratijos darbe
Visada stovime darbuotojų pusėje ir skatiname darbuotojus organizuotis savo darbo vietose. Tik organizuoti darbuotojai gali efektyviai siekti, kad darbovietėse būtų vertinami žmonių poreikiai, saugumas, emocinė ir fizinė sveikata. Pasisakome už visuotinį darbo savaitės trumpinimą. Siekiame, kad darbas būtų prasminga gyvenimo veikla, o ne neišvengiama blogybė.

Tvarios ekonomikos
Ekonominė veikla nebegali priklausyti nuo iškastinio kuro ir darbuotojų išnaudojimo. Agituojame už turtingiausių visuomenės narių ir taršios pramonės pelno apmokestinimą ir šių resursų perskirstymą viešųjų paslaugų ir tvarių ekonominių veiklų vystymui. Siekiame, kad būtų skirtas dėmesys ir finansai taršiose industrijose dirbančių darbuotojų perkvalifikavimui.

Solidarumo
Suprasdami, kad tik visų žmonių saugumo ir gerovės užtikrinimas leis rastis darniai visuomenei, visada pasisakome prieš diskriminaciją ir išnaudojimą. Organizacijos viduje puoselėjame savitarpio pagalbos tinklą. Palaikome kitas profesines sąjungas, panašių tikslų siekiančias organizacijas ir bendruomenines iniciatyvas, tikėdamiesi palaikymo iš jų, kai jo prireiks mums.

Patvirtinti 2023 m. visuotiniame susirinkime

Apie mus

G1PS STRUKTŪRA

Kas du metus visuotiniame narių susirinkime renkama organizacijos taryba ir pirmininkė(-as). Pirmininkė/-as koordinuoja bendrą profesinės sąjungos veiklą ir atstovauja organizaciją viešumoje. Taryba skiria apmokamus darbus, tvirtina narių paramos prašymus, priima naujus narius, rūpinasi komunikacija bei sprendžia kitus kasdienius organizacijos klausimus. Tarybos posėdžiai vyksta kartą į ketvirtį ir yra atviri dalyvauti visiems nariams.

Po G1PS skėčiu gali kurtis padaliniai - tai miestų lygmeniu arba tam tikros profesijos veiklai atstovauti skirtos organizacijos.

Daugiau apie G1PS veiklos gaires bei kaip galima kurti savo G1PS padalinį skaitykite mūsų įstatuose.

2023 -2025 m. kadencija

Emilija Švobaitė

G1PS pirmininkė

Jurgis Valiukevičius

Tarybos narys, G1PS Kauno padalinio koordinatorius

Justas Korsakovas

Tarybos narys, G1PS Vilniaus padalinio koordinatorius

Vasilisa Filatova

Tarybos narė, "Ukrainiečiai Neringoje" asociacijos koordinatorė

Viktorija Kolbešnikova

Tarybos narė, atsakinga už vidinę komunikaciją

Vuk Vukotic

Tarybos narys, Tarptautinio padalinio atstovas

Linas Mazgeika

Kurjerių asociacijos koordinatorius

Vladislav Zhurba

Tarybos narys, atsakingas už Tarptautinio padalinio komunikaciją

Kamilė Š.

Tarybos narė, atsakinga už viešąją komunikaciją

Tomas Marcinkevičius

Tarybos narys, atsakingas už konsultacijas rusų kalba

Tadas Vinokuras

Tarybos narys, atsakingas už viešąją komunikaciją

Vladimir Plotnikov

Tarybos narys, atsakingas už užsieniečių padalinio komunikaciją