Prisijunk

G1PS nariais gali būti dirbantys, studijuojantys, bedarbiai ir kiti asmenys, norintys kartu spręsti darbo ir išgyvenimo problemas. Taip pat nariais gali būti atskiros organizacijos, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ar G1PS padaliniai. 

Narių pareigos ir mokestis

G1PS nariai įsipareigoja mokėti mėnesinį nario mokestį, laikytis G1PS įstatų bei principų ir solidarizuotis ginant narių bei kitų dirbančiųjų teises. Mėnesinis nario mokestis – 1% nuo asmens pajamų arba jeigu neturite pastovių pajamų – tai 3 eur bazinis mėnesinis mokestis. Jeigu nariai neturi pajamų, gali būti atleisti nuo mokesčio.

Norėdami prisijungti prie G1PS, užpildykite žemiau esančią narystės formą.

Išsiuntus paraišką, per kelias dienas su jumis asmeniškai susisieks G1PS atstovai dėl narystės patvirtinimo.

*Sutinku, kad Gegužės Pirmosios profesinė sąjunga narių apskaitos, informavimo bei atstovavimo tikslais tvarkytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus mano asmens duomenis ir, kad šie duomenys rašytiniu profesinės sąjungos prašymu būtų jai teikiami.

**Elektroninio pašto adresas bus naudojamas išskirtinai tik komunikaciniais ir informavimo tikslais, užtikrinant, kad šie nebus naudojami kitomis paskatomis ar perleidžiami trečiosioms šalims.

Jei nedirbate arba studijuojate ar mokotės - įrašykite.