Atsinaujiname!

Išrinkta nauja G1PS pirmininkė ir patvirtinti nauji organizacijos principai

2/20/20231 min read

Pasibaigus senosios tarybos ir pirmininko kadencijai, G1PS vyko visuotiniai rinkimai. Sulaukusi didelio narių palaikymo, naująja pirmininke tapo aktyvi profsąjungos narė, įvairių pilietinių iniciatyvų dalyvė, teisininkė Emilija Švobaitė. Buvęs pirmininkas Jurgis Valiukevičius išrinktas į G1PS tarybą ir išliks įsitraukęs į profsąjungos veiklas ir kovas.

Jau nuo rudens išsamiai profsąjungos narių aptarinėjama tema buvo G1PS principai. Profsąjungiečiai siekė išsigryninti pagrindines idėjas, kurios nariams yra svarbiausios ir geriausiai apibūdina profsąjungos tikslus ir veiklos kryptis. Taip po ilgų diskusijų išsikristalizavo trys principai – demokratijos darbe, tvarios ekonomikos ir solidarumo. Naujieji principai jau paskelbti mūsų internetinėje svetainėje.