• Pagalba organizuojantis

G1PS finansiškai ir organizaciškai remia naujas iniciatyvas, padeda įkurti profesines sąjungas darbovietėse ar burti visuomenines organizacijas siekiančias kolektyviai spręsti kitus aktualius gyvenimo ir darbo klausimus.

  • Solidari bendruomenė

G1PS nariai gali dalyvauti visuose tarybos ar kitų organizacijos organų posėdžiuose, siūlyti savo iniciatyvas. G1PS taryba organizuoja renginius, paskaitas, išvykas ir keliones, padengiant visas ar dalį išlaidų iš profesinės sąjungos biudžeto.

  • Parama nutikus nelaimei

G1PS nariai turi teisę iš profesinės sąjungos biudžeto prašyti vienkartinės finansinės šalpos – susirgus, patyrus nelaimę ar kitais atvejais, kai laikinai asmuo susiduria su finansiniais sunkumais, profesinė sąjunga skiria neatlygintiną paramą.

  • Nemokamos teisinės konsultacijos ir atstovavimas

G1PS narius nemokamai konsultuoja profesinės sąjungos teisininkai. Iškilus ginčui dėl darbo santykių, G1PS gali atstovauti jus darbo ginčuose ar teisme.

Informacija apie narystę

G1PS nariai įsipareigoja mokėti mėnesinį nario mokestį, laikytis G1PS įstatų bei principų. Mėnesinis nario mokestis – 1% nuo asmens pajamų bet ne mažiau nei 5 eurai per mėnesį. Jeigu narys ar narė neturi pajamų, jie gali būti atleisti nuo mokesčio.

Narystės forma