„SneakyBox“ profesinė sąjunga

Kontaktai

sneakybox@g1ps.lt

Pirmininkas:
Paulius Šalna

2024 m. gegužę įsteigta „SneakyBox“ profesinė sąjunga atstovauja vienos didžiausių kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonių Lietuvoje darbuotojus.

Kodėl dabar?
Pastarieji metai kompiuterinių žaidimų kūrimo industrijoje buvo itin neramūs: per pasaulį nuvilnijo didelė atleidimų banga, užsidarė daugybė studijų, sumažėjo projektų biudžetai ir visa tai sukėlė didelį nesaugumo jausmą. Norėdami išvengti to ateityje, nutarėme, jog svarbu įsteigti šią profsąjungą ir taip siekti didesnio stabilumo šiuo neramiu laiku.

Kaip siekiame iškeltų tikslų?
Per dešimtmetį darbo tarp darbdavio ir darbuotojo natūraliai susiformavo draugiškas ryšys, tačiau profesinės sąjungos nebuvimas paliko visą galią darbdavio ir, atitinkamai, platesnės rinkos svyravimų rankose. Profesinė sąjunga siekia išlyginti šį disbalansą įgalindama darbuotojus atstovauti savo interesus, anksčiau bei aiškiau numatyti kylančias rizikas platesnėje rinkoje ir atitinkamai tam pasiruošti, siekiant minimizuoti žalą savo gerbūviui.

O kas man iš to?

Būdamas SneakyBox profesinės sąjungos nariu, galėsi pateikti savo siūlymus, išsakyti savo nuoskaudas, o jei bus tam noro, kartu dalyvauti šių klausimų sprendimo procese – nuo tikslų prioretizavimo iki dalyvavimo konkrečių sprendimų priėmime. Taip pat, kaip Gegužės 1-osios profesinės sąjungos narys, gausi ir jų teikiamą paramą: profesionalią teisinę pagalbą ir atstovavimą, darbo teisės kursus ar net neatlygintiną finansinę paramą ištikus nelaimei.

Tačiau esminė nauda – galimybė reikšti savo nuomonę ir būti išgirstam. Darbovietės gerbūvį kuriame kartu, todėl kiekvieno darbuotojo nuomonė mums yra svarbi.

Ar apie mano narystę bus informuotas darbdavys?
Narystė profesinėje sąjungoje yra konfidenciali. Savo nuožiūra galite tai atskleisti, tačiau pagal nutylėjimą ši informacija yra žinoma tik profesinės sąjungos atstovams.

Ar būtina jungtis prie profesinės sąjungos?
Tikrai ne. Siekiame atstovauti visų darbuotojų interesus, tačiau būdami profesinės sąjungos nariu, turėsite daugiau būdų būti išgirsti, matysite vidinius procesus, galėsite juose dalyvauti patys ir paremdami nario mokesčiu suteiksite mums daugiau galimybių jus efektyviai atstovauti.

Koks yra nario mokestis?

Vadovaujamės G1PS įstatais ir atitinkamai taip pat renkame nario mokestį – 1% nuo mėnesinio uždarbio į rankas. Daugiau apie lėšų rinkimą, išimtis, bei jų panaudojimą galite rasti bendruose G1PS nario mokesčio įstatuose: https://g1ps.lt/nario-mokestis