Yara EBS
profesinė sąjunga

YARA EBS profesinė sąjunga įsteigta 2024 metais ir atstovauja virš 500 YARA EBS darbuotojų. Kartu siekiame tobulinti darbo užmokesčio sistemą, kad ji geriau atitiktų darbuotojų krūvį ir kompetencijas, užtikrinti didesnį skaidrumą darbovietėje, įkvėpti darbuotojus kooperuotis sprendžiant vidinių įmonės nuostatų klausimus bei laisvai reikšti savo nuomonę.

Kontaktai

Garantuojame anonimiškumą!

el. paštas: yara@g1ps.lt

Yara EBS profesinės sąjungos pirmininkas
Nikolajs Timrots
+370 608 49146

Kaip prisijungti prie profesinės sąjungos?

Prie YARA EBS profesinės sąjungos galite prisijungti užpildžius narystės formą. Netrukus su jumis susisieks profesinės sąjungos atstovas ir atsakys į aktualius narystės klausimus.

Kokios profesinės sąjungos nario pareigos ir teisės?

YARA EBS vadovaujasi G1PS įstatais ir principais ir moka nustatytą nario mokestį - 1% nuo mėnesinio uždarbio į rankas. Daugiau apie nario mokestį, išlygas kada galima nemokėti mokesčio, narių teises ir garantijas, bei kaip naudojamos profesinės sąjungos lėšos galite pasiskaityti čia.

YARA EBS nariai dalyvaujauja sprendimų priėmimuose, renka profesinės sąjungos valdymo organus, gauna profesionalią teisinę pagalbą ir atstovavimą, darbo teisių kursų ir kvalifikacijos kėlimo galimybes, o kritiniais atvejais gali kreiptis dėl neatlygintinos finansinės pagalbos iš profesinės sąjungos biudžeto.

Ar apie narystę profesinėje sąjungoje sužinos darbdavys?

Narystė profesinėje sąjungoje yra asmeninė konfidenciali informacija. Apie jūsų užpildytą paraišką sužinos tik profesinės sąjungos atstovas.

Ar galiu gauti teisinę konsultaciją nebūnant YARA EBS profesinės sąjungos nariu?

Siekiame padėti visiems YARA EBS darbuotojams ir darbuotojoms - drąsiai kreipkitės dėl pagalbos ar dalinkitės savo pasiūlymais profesinei sąjungai. Vis dėlto, teisiškai atstovauti jus galime tik tuo atveju, jeigu esate užpildę narystės formą.