Apie mus

G1PS PRINCIPAI

G1PS yra visų dirbančiųjų profsąjunga. Šios organizacijos nariais gali tapti darbingo amžiaus žmonės nepriklausomai nuo profesijos, socialinio statuso ar pilietybės. Kviečiame jungtis visus ir visas, kurie nori kartu siekti šių tikslų:

Demokratijos darbe
Visada stovime darbuotojų pusėje ir skatiname darbuotojus organizuotis savo darbo vietose. Tik organizuoti darbuotojai gali efektyviai siekti, kad darbovietėse būtų vertinami žmonių poreikiai, saugumas, emocinė ir fizinė sveikata. Pasisakome už visuotinį darbo savaitės trumpinimą. Siekiame, kad darbas būtų prasminga gyvenimo veikla, o ne neišvengiama blogybė.

Tvarios ekonomikos
Ekonominė veikla nebegali priklausyti nuo iškastinio kuro ir darbuotojų išnaudojimo. Agituojame už turtingiausių visuomenės narių ir taršios pramonės pelno apmokestinimą ir šių resursų perskirstymą viešųjų paslaugų ir tvarių ekonominių veiklų vystymui. Siekiame, kad būtų skirtas dėmesys ir finansai taršiose industrijose dirbančių darbuotojų perkvalifikavimui.

Solidarumo
Suprasdami, kad tik visų žmonių saugumo ir gerovės užtikrinimas leis rastis darniai visuomenei, visada pasisakome prieš diskriminaciją ir išnaudojimą. Organizacijos viduje puoselėjame savitarpio pagalbos tinklą. Palaikome kitas profesines sąjungas, panašių tikslų siekiančias organizacijas ir bendruomenines iniciatyvas, tikėdamiesi palaikymo iš jų, kai jo prireiks mums.

Patvirtinti 2023 m. visuotiniame susirinkime