Meno darbuotojų profesinė sąjunga

Meno darbuotojų profesinė sąjunga atstovauja vizualaus meno lauko darbuotojus. Siekiame gerinti kultūrinio darbo aplinką ir materialinę meno darbuotojų padėtį, skatinti meno darbuotojų solidarumą ir tarpusavio pagalbą.

Kas yra meno darbuotoja/s? Dirbanti/s biudžetiniame, viešajame ar privačiame sektoriuje; pagal ilgalaikes ar terminuotas darbo sutartis, paslaugų ar autorines sutartis, individualios veiklos pažymas, ir kt. Meno darbuotoja/s – ne tik meninink*, bet ir dirbanti/s edukacijos, grafinio dizaino, techninio aptarnavimo, patalpų ir parodų priežiūros, teksto redagavimo, ir kt. srityse, turinti/s darbo santykius su vizualaus meno lauko institucijomis, organizacijomis, iniciatyvomis, privačiais asmenimis.

Prisijunkite
Mielai laukiame norinčių aktyviai prisidėti prie MDPS vidinių organizacijos veiklų! Tapti MDPS nariu ar nare galite užpildę Gegužės 1-osios profesinės sąjungos (G1PS) narystės formą. Narystės laukelyje paminėkite, kad stojate į meno darbuotojų padalinį.

1) Asmeniui pateikus prašymą stoti į MDPS, G1PS perduoda prašymą MDPS Tarybai (šiuo metu – koordinatorėms).

2) MDPS pateikia atsakymą dėl nario priėmimo per 5 d.d. (nuo tada, kai MDPS patvirtina, kad prašymą gavo).

3) MDPS turi teisę atsisakyti priimti narį nepateikiant priežasties G1PS ir nariui, tačiau atsižvelgiant į G1PS įstatų 3 straipsnį punktą 3.5.

4) Atsakymą nariui į prašymą pateikia G1PS.

Narystės mokestis ir teisės
MDPS nariai moka ne mažesnį nei 5 eurų mėnesinį mokestį pervedant pinigus į bendrą Gegužės 1-osios profesinės sąjungos sąskaitą. MDPS nariai įgija visas teises gauti paramą bei dalyvauti G1PS valdyme. Daugiau informacijos apie nario mokesčio mokėjimą, organizacijos veiklos principus ir įstatus bei narių teises gauti finansinę paramą rasite paspaudus nuorodas apačioje.

mdpsajunga@gmail.com


MDPS iniciatyvinė komanda

Agnė Bagdžiūnaitė,
Kauno skyriaus koordinatorė,
MDPS atstovė spaudai


Vaida Stepanovaitė, MDPS Koordinatorė

Agnė Jokšė, MDPS Vilniaus skyriaus atstovė

Sekite MDPS naujienas

Kontaktai

Sekite MDPS naujienas

Kontaktai

Esate MDPS narė/narys bent tris mėnesius mokanti/s nario mokestį, institucija ar asmuo jums nesumokėjo už atliktą darbą meno srityje ir svarstote, ko galite imtis?

MDPS gali suteikti pagalbą sprendžiant nesuterimus dėl atlygio išmokėjimo pagal darbo užmokestį, laikino darbo sutartis, individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai, visų pirmą ieškant sutarimo tarp šalių ir pagal poreikį imantis teisinių veiksmų.

mdpsajunga@gmail.com


MDPS iniciatyvinė komanda

Agnė Bagdžiūnaitė,
Kauno skyriaus koordinatorė,
MDPS atstovė spaudai


Vaida Stepanovaitė, MDPS Koordinatorė

Agnė Jokšė, MDPS Vilniaus skyriaus atstovė