G1PS netoleruoja jokio pobūdžio smurto (fizinio, psichologinio, seksualinio, ekonominio) ir tiki, kad saugi aplinka namuose, darbe, universitete, mokykloje ir profesinėje sąjungoje yra svarbi oraus gyvenimo dalis. Profesinė sąjunga pirmiausia vienija aplink mūsų principus besiburiančius žmones. G1PS pasilieka teisę nespręsti buitinių situacijų ir nesiimti teisėjo vaidmens, tačiau principų ir elgesio gairių pažeidimas gali lemti narės(-io) pašalinimą iš organizacijos.

Narystės nutraukimas dėl smurtinio elgesio

  • Patyrus bet kokio tipo smurtą iš kito(s) G1PS nario(-ės), prašome kreiptis į vidinės komunikacijos atstovę(-ą) - help@g1ps.lt arba per tam skirtą formą apačioje. Jokie atvejai, be besikreipiančių sutikimo, nebus aptarinėjami. Tikime, kad konfidencialumas yra saugumo palydovas.

  • Taryba savo ruožtu imsis veiksmų, įsigilins į konkretų atvejį, susitiks su atvejo dalyviais ir priims sprendimą dėl narystės nutraukimo ar išlaikymo.

  • Nustačius smurto atvejį, taryba gali nukreipti į profesionalią pagalbą teikiančias institucijas, medijuoti susitikimus su teisininkais, psichologais ir socialiniais darbuotojais, esant reikalui, teikti finansinę pagalbą.

  • Raginame kreiptis ir dėl kitų atvejų, kai manote, jog kitų narių veiksmai kokiu nors būdu kenkia kitiems nariams ar organizacijai.

Ar patiriu smurtą?

Dažnai, ypač psichologinio smurto atveju ir esant artimiems santykiams, būna sunku suvokti, kad santykiai yra smurtiniai. Pateikiame profesionalų sudarytus apibrėžimus, kurie gali padėti atpažinti ir įvardinti patiriamą skriaudą:

Kviečiame nelikti abejingoms(-iems), kreiptis ir bandyti iškilusius sunkumus spręsti kartu. Niekas iš mūsų nesame nusipelnę smurto ir nesame dėl jo kalti. Kartu spręsdamos(-i) klausimus, galime jaustis saugesnės(-i) ir stipresnės(-i) juos įveikdamos(-ami).


ELGESIO GAIRĖS G1PS NARĖMS/IAMS
Patvirtinta Tarybos susirinkime 2023.09.09