Neaiškūs dokumentai nesuprantama kalba ir kiti pažeidimai, kuriuos verta fiksuoti

Kartais darbdaviai nesugalvoja už ką atleisti darbuotojus ir tiesiog pakiša dokumentus darbuotojams išeiti savo noru.

G1PS

4/2/20242 min read

Gruodžio 19 dieną restorano „Georgian House“ barmenui Andrey buvo žodžiu pranešta apie tai, jog jis atleidžiamas. Tą pačią dieną į jo pašto dėžutę įkrito sutartis dėl darbo nutraukimo. Andrey nuostabai, darbo nutraukimo sutartis paruošta „abipusiu sutarimu“, be jokių išeitinių išmokų.

Dar geriau, sutartis pateikta lietuviškai, nors Ukrainos pilietis Andrey lietuviškai nekalba. Andrey nepasidavė spaudimui, neaiškios sutarties nepasirašė ir vietoj to priėmė labai gerą sprendimą – kreipėsi į G1PS dėl teisinės pagalbos.

Gruodžio 21 dieną Andrey gavo darbo nutraukimo sutartį jau kitu pagrindu – dėl neįgyvendintų bandomojo laikotarpio lūkesčių. Tačiau nei viena konkreti atleidimo priežastis nebuvo nurodyta. Prie painiavos prisidėjo ir po kelių dienų gautas klausimas ar Andrey galės dirbti per naujųjų metų išvakares.

Pasitaręs su mumis, Andrey pareikalavo pateikti argumentus dėl atleidimo ir paaiškinti nenuoseklią komunikaciją. Jam buvo atsiųsti 5 punktai dėl atleidimo, tarp jų: „Rodėte neetišką elgesį vartydamas akimis administratorėms paprašius vykdyti užduotis ir dirbti sparčiau“.

Tuo metu Andrey sunkiai sirgo ir turėjo nedarbingumo pažymėjimą iki pat sausio 9 dienos. Pirmąją dieną po nedarbingumo su Andrey buvo nutraukti darbo santykiai. Dėl nepagrįsto atleidimo jis kreipėsi į Darbo ginčų komisiją.

Savo ruožtu, sausio 22 d. kreipėmės į Valstybinę darbo inspekciją su prašymu ištirti situaciją „Georgian House“ restorane dėl darbo kodekso reikalavimų susijusių su privalomais sveikatos patikrinimais ir minimalaus poilsio laiko nesilaikymo. Maža to, visos darbo sutartys, darbo saugos taisyklės bei vidaus teisės aktai iš darbdavio gaunami tik lietuvių kalba, nors dalis darbuotojų nekalba lietuviškai.

VDI inspektoriai apklausė darbuotojus ir nustatė, kad restoranas laiku nepatikrino darbuotojo sveikatos, nesupažindino darbuotojo su darbo sąlygomis ir tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis jam suprantama kalba.

Andrey teigė, jog restorano darbuotojai neturi pietų pertraukos pavalgyti, bet ši vis tiek išskaitoma iš jų darbo laiko. Tačiau VDI nerado darbo laiko ir poilsio pažeidimų.

Andrey tęsia bylą Darbo ginčų komisijoje dėl neteisėto sutarties nutraukimo ir reikalauja sumokėti kompensaciją.

Vis daugiau užsieniečių dirba Lietuvoje ir darbdaviai turėtų žinoti, kad visus darbuotojui skirtus dokumentus reikia pateikti lietuviškai, o jeigu darbuotojas nekalba lietuviškai, šalia privaloma išversti tekstą suprantama kalba. Kitu atveju, parašai ant tokio žmogui neperskaitomo dokumento neturi teisinės galios.


Ši istorija taip pat byloja apie įrodymų svarbą. Jeigu jums darbdavys nesuteikia pietų pertraukų, pabandykite suburti keletą kolegų, kurie sutiktų paliudyti ir kartu parašykite laišką inspekcijai. Taip pat pabandykite užfiksuoti šį nusižengimą. Pavyzdžiui, galite telefonu įrašyti pokalbį su vadovu, kuriame paklaustumėte, kodėl jums nėra suteikiamos pertraukos pavalgyti.

Primename, kad ne trumpesnė nei 30 min. pietų pertrauka privalo būti suteikta ne vėliau nei po penkių valandų darbo. Per pietų pertrauką darbuotojas turi teisę palikti darbo vietą. Šis laikas nėra įskaitomas į darbo užmokestį.


Raginame maitinimo įstaigų darbuotojus – tiek Andrey kolegas „Georgian House“, tiek kitur – nepasiduoti spaudimui ir nesitaikstyti su darbo teisės pažeidimais. Jūs verti trumpesnio, saugesnio ir gerai apmokamo darbo.