Pamokos iš sausio praktikos

Kaip atrodo eilinis G1PS’o darbų mėnuo? Daugybė konsultacijų, užbaigti du darbo ginčai ir pateiktas vienas pranešimas prokuratūrai. Štai keletas patarimų, kad problemos būtų išvengiamos, o ne tik išsprendžiamos.

G1PS

2/3/20241 min read

Netikėkite žodiniais susitarimais. Nesvarbu dėl ko tariatės: dėl atlygio už kūrybinį darbą, darbo užmokesčio, ar jo kilimo pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Viską įforminkite raštu ir nepradėkite dirbti, kol susitarimas nėra užrašytas ir pasirašytas.

Neapmokamos atostogos. Darbdavys neturi teisės prievarta išleisti neapmokamų atostogų, o jeigu negali užtikrinti darbo, turi skelbti prastovą arba nutraukti darbo sutartį. Į mus kreipėsi naujas narys ir mes jam padėjome atgauti kompensaciją už neapmokamas atostogas ir vieno mėnesio išeitinę kompensaciją. Prieš mums susisiekiant su darbdaviu, jis teigė, kad įmonėje atostoginiai išvis nėra mokami ir netgi reikalavo, kad darbuotojas atlygintų išlaidas už mokymąsi ir susidėvėjusias darbo priemones.

Komandiruotpinigiai. Pinigų komandiruotės išlaidoms mokėjimo tvarka turi būti aiškiai nurodyta darbo sutartyje. Pirmą kartą sudarėme oficialią taikos sutartį darbo ginčų komisijoje, kurioje mūsų nariui buvo įpareigota sumokėti kompensaciją už patirtą neturtinę žalą, kadangi komandiruotės pinigai buvo išmokėti jau po komandiruotės. Asmuo užsienyje laiką turėjo praleisti be pinigų. Šioje taikos sutartyje taip pat buvo nurodyta, kad darbdavys pripažįsta savo kaltę ir įsipareigoja pakeisti darbo sutartis ir įtraukti komandiruotpinigių išmokėjimo tvarką.

Užsieniečių įsidarbinimas. Pastebime, kad dažnai darbdaviai vengia suteikti informaciją užsieniečiui suprantama kalba, įskaitant darbo sutartį, informaciją apie darbuotojų sveikatą, saugą ir pareiginius nuostatus. Tokiu būdu darbuotojai yra išnaudojami, neužtikrinamas minimalus poilsio laikas ar mokėjimas už viršvalandžius. Dėl tokio atvejo kreipėmės į valstybinę darbo inspekciją prašydami atlikti tyrimą viename Vilniaus restorane.

Darbo sutartis ≠ paslaugų sutartis. Jeigu darbdavys jums siūlo dirbti pagal paslaugų sutartį ir vengia pasirašyti darbo sutartį, įsitikinkite, kad paslaugų sutartyje yra nurodytos konkrečios atsakomybės, įsivertinkite finansines rizikas dėl atostoginių praradimo, asmeniškai mokamų mokesčių ir saugiklių nutraukus sutartį. Įtraukite šiuos aspektus į paslaugų sutartį prieš ją pasirašydami.