G1PS nariai moka mėnesinį mokestį, dalis šio mokesčio kaupiami šalpos fonde. Iš šio fondo G1PS nariai gali gauti finansinę pašalpą kritiniais gyvenimo atvejais ar patiriant finansinius sunkumus.

Kas gali gauti finansinę paramą?
Finansinė šalpa mokama profesinės sąjungos narėms ir nariams, kurie bent tris paskutinius mėnesius moka nario mokestį arba informavo profesinę sąjungą apie negalėjimą mokėti mokesčio.

Kokiais atvejais galima prašyti finansinės pašalpos iš profesinės sąjungos biudžeto?
G1PS nariai gali gauti finansinę pašalpą šiais atvejais:

  • Kai negali susimokėti už nuomą;

  • Kai negali susimokėti už sveikatos išlaidas (apsilankymas pas gydytoją, psichiatrą, nusipirkti vaistų ir pan.);

  • Kai negali apmokėti komunalinių sąskaitų;

  • Kai negali padengti savo vaiko mokymosi, sveikatos ar kitų būtinųjų poreikių

  • Kitais atvejais, patiriant vienkartinius finansinius sunkumus arba nenumatytus įvykius.

Norėdami gauti nario pašalpą, parašykite laišką adresu g1ps@g1ps.lt ir informuokite G1PS tarybą apie šiuos dalykus:

  • Paramos prašymo priežastis (glaustai aprašykite situaciją);

  • Prašomą šalpos sumą;

  • Nurodykite savo vardą, pavardę ir banko sąskaitą, į kurią būtų pervedami pinigai (jei pinigus prašote pervest ne į savo banko sąskaitą, nepamirškite nurodyti banko sąskaitos savininko vardą, pavardę).


Per kelias dienas tarybos atstovas susisieks su jumis. Taryba gali paprašyti patikslinti situaciją, taip pat, gali pasiūlyti mažesnę šalpos sumą, jei G1PS biudžetas būtų per mažas. Šalpos skyrimas patvirtinamas už jį prabalsavus bent pusei tarybos narių.

Laiško pavyzdys

Sveiki,

Dėl sunkios darbinės padėties (negavau planuotų pajamų) šį mėnesį negaliu padengti nuomos mokesčio. Norėčiau paprašyti profsąungos skirti 100 eurų pašalpą.

Mano banko sąskaitos numeris LT66 6666 6666 6666 6666. Banko turėtojo vardas ir pavardė: Povilas Povilaitis.

GAIRĖS
DĖL ŠALPOS SKYRIMO G1PS NARIAMS

Patvirtinta Tarybos susirinkime 2023.04.22
Šiame dokumente rasite informaciją, kokiais atvejais galite prašyti G1PS paramos ir kaip priimami sprendimai dėl šalpos skyrimo.