Tarptautinis solidarumas Lietuvos mokytojų streikui

„Gyvenimas per brangus“, kartu su „Gegužės 1-osios“ profesine sąjunga palaiko besitęsiantį mokytojų streiką ir ragina visus viešai ir materialiai prisijungti prie palaikymo šiomis svarbiomis dienomis.

11/29/20184 min read

Kreipėmės į profsąjungas ir kitas darbuotojų organizacijas Vidurio ir Rytų Europoje su palaikymo prašymu – čia atsakymai, kurių sulaukėme iš Lenkijos ir Rumunijos. Ateityje papildysime juos solidarumo išraiškomis ir iš kitų regiono šalių.

Papildyta 12 11

#RedforEd (Arizona, JAV)

Palaikymo streikuojantiems Lietuvos mokytojams žinutė iš šiuo metu JAV, Arizonoje veikiančio judėjimo #RedforEd, vienijančio mokytojus ir kitus mokyklų darbuotojus kovoje dėl didesnio finansavimo mokykliniam ugdymui:

Mieli Lietuvos mokytojai,

tęskite savo teisėtą kovą, kaip mes tęsiame Arizonoje su #REDforED. Neatsitraukite su savo reikalavimais ir išlikite stiprūs! Mūsų kova Arizonoje, JAV, taip pat tęsiasi. Solidarumas!

Mokytojai Arizonos valstijoje yra vieni iš mažiausiai apmokamų, o finansavimas mokykloms šioje valstijoje yra vienas iš mažiausių. To priežastis yra jau prieš kelis dešimtmečius respublikonų įvykdyti mokesčių apkarpymai, turėję paskatinti (bet nepaskatinę) ekonomikos augimą. Vėliau, ištikus 2008 m. ekonominei krizei, vietoj mokesčių turtingiausiems padidinimo, buvo sumažintos viešosios išlaidos, su ypač blogomis pasekmėmis valstybiniam švietimui. Dėl menko finansavimo prastai apmokamiems mokytojams šioje valstijoje neretai tenka mokyti klases su 40 mokinių, naudojant pasenusius vadovėlius. Be to, tokia švietimo politika labiausiai palietė neturtingas šeimas, neišgalinčias įpirkti privačių mokyklų paslaugų.

Judėjimas #RedforEd pasižymėjo šių metų balandžio pabaigoje Phoenix’o mieste įvykusia 50000 mokytojų, kitų mokyklų darbuotojų bei jų palaikytojų eisena, lydima kelias dienas trukusių mokyklų streikų beveik pusėje iš visų mokyklų rajonų visoje valstijoje. Nors po šių įvykių biudžete buvo priskirta didesnė suma mokykliniam ugdymui, protestavusiems mokytojams ji nepasirodė pakankama. Vėliau šį judėjimą inicijavusi organizacija Arizona Educators United sukūrė įstatymo pasiūlymą (Investavimo į Švietimą Aktą), turėjusį padidinti mokesčius turtingiausiems Arizonos gyventojams ir taip surinkti 690 milijonų dolerių per metus. Nors ši iniciatyva didelėmis aktyvistų pastangomis greitai surinko pakankamai parašų kad dėl jos būtų balsuojama senate, lapkričio mėnesį aukščiausiojo teismo ji buvo atmesta, kaip priežastis pateikiant tariamą pasiūlymo neaiškumą ir žalą ekonomikai, kurią jis, esą, sukeltų. Nepaisant šio pralaimėjimo, RedforEd nepasiduoda ir auga, tęsdama savo organizavimą.

Papildyta 12.09

Ajovos (JAV) Universiteto doktorantų ir magistrantų profesinė sąjunga (COGS)

COGS palaiko Lietuvos mokytojus kovoje už orias darbo sąlygas. Mes asmeniškai žinome, kad mokytojų darbo diena nesibaigia vos nuskambėjus skambučiui. Jos visą parą remia, padeda ir įkvepia savo mokinius. Dabar Lietuvos mokytojos ir mokytojai rodo profesinių sąjungų ir visuomeninių judėjimų stiprybę. Nėra didesnio pasišventimo nei mokyti savo pavyzdžiu. Todėl šis streikas yra daugiau negu kova už geresnes darbo sąlygas. Tai kova dėl ateities, kurioje žmonės nebijo ginti savo interesų, kurioje sprendimai nėra priimami už uždarų durų, ir kur kiekvienas balsas yra svarbus.

Solidariai,

UE Local 896-COGS

“Szabad Egyetem” (Vengrija)

“Szabad Egyetem” išvertus iš vengrų kalbos reiškia laisvas universitetas, šio judėjimo dalyviai ir organizatoriai siunčia palaikymą Lietuvos mokytojams! Laisvąjį universitetą organizuoja studentų iš Europos centrinio universiteto, Corvinus ir Eötvös Loránd universitetų koalicija, kuri savaitei nuo Lapkričio 24 d. okupavo Vengrijos parlamento aikštę Budapešte. Baltose palapinėse, apšildomose dujiniais šildytuvais, organizuojamos įvairios paskaitos, pranešimai ir diskusijos. Kodėl visa tai vyksta? Orbano valdžia siekia apriboti universitetų laisvę ir autonomiją: Centrinis Europos universitetas yra priverstas išsikelti iš Budapešto, Lyčių studijos neseniai buvo uždraustos visoje Vengrijoje, valstybė taip pat ketina perimti Vengrijos mokslo akademijos kontrolę. Prie viso to didžiausias Vengrijos Corvinus universitas yra privatizuojamas.Politikos mokslų studentas Levente teigia: “Mano akimis valdžia toliau siekia apriboti aukštąjį mokslą, kuris tampa vis mažiau prieinamas. Taip pat aš manau, kad mūsų ir darbutojų situacija yra panaši – valstybė ne tik privatizuoja ir uždarinėja universitetus, bet tuo pačiu metu jie padvigubina galimus viršvalandžius darbuotojams. Jų politika atstovauja ne visuomenės, o rinkos ir didelių kompanijų interesus. Okupuodami Kossuth aikštę ir organizuodami Laisvąjį universitetą, mes siunčiame žinią, kad nusipelnome žymiai daugiau.”

Centrinio Europos Universiteto studentai ir dėstytojai

Palaikymą mokytojams išreiškė ir studentai bei dėstytojai iš lyčių studijos programos bei buvusios Jugoslavijos regiono tyrimų grupės.

Alternatywa Socjalistyczna, Lenkijos socialistų grupė, priklausianti Tarptautiniam darbuotojų komitetui (CWI), reiškia solidarumą su streikuojančiais Lietuvos mokytojais ir palaiko jų reikalavimus gerinti darbo sąlygas, mažinti klases ir pakelti algas 20 procentų.

Į rinką orientuotos reformos, Centrinėje ir Rytų Europoje taikomos nuo dešimto dešimtmečio pradžios, nuskurdino plačius socialinius sluoksnius – buvusius sunkiosios pramonės ir žemės ūkio darbuotojus bei viešojo sektoriaus dirbančiuosius, įskaitant mokytojus. Parduotuvėse jau nebetrūksta prekių, trūksta tik pinigų mūsų tuščiose kišenėse, o išgyvenimas reikalauja kasdieninių pastangų. Svajonė pasivyti vakarietiškus gyvenimo standartus subliuško, milijonus žmonių iš mūsų regiono priversdama migruoti į Vakarus. Tuo metu mūsų šalių vyriausybės propaguoja nacionalizmą ir netoleranciją tam, kad nukreiptų dėmesį nuo tikrųjų mūsų problemų priežasčių.
Darbuotojai, drįstantys organizuotis ir priešintis, demonizuojami – taip ir Lietuvos vyriausybė bei kai kuri žiniasklaida gėdina mokytojus. Lenkijos mokytojai taip pat kovoja dėl didesnio užmokesčio ir priešinasi paskutinei švietimo reformai, panaikinusiai nemažai darbo vietų ir pakeitusiai mokyklų programas, kad šios atitiktų valdančiosios partijos dešiniąją katalikiškojo nacionalizmo ideologiją. Kita svarbi kova – Lenkijos valstybei priklausančių oro linijų PLL LOT streikas. Po streiko prieš profsąjungos skaldymą ir nepakeliamas darbo sąlygas, 46 streikuotojai neteko darbo. Neseniai teismuose buvo pasiekta dalinė pergalė – atleistus darbuotojus prisakyta priimti atgal į darbą. Kova prieš prastas sutarčių sąlygas ir už įmonės direktoriaus pašalinimą iš pareigų tęsiasi.

Dirbantieji mūsų regione turi daugiau bendro vieni su kitais nei su valdančiaisiais elitais, vadybininkais ir darbdaviais. Todėl tikime, kad svarbu siekti tarptautinio visų už savo teises kovojančių darbuotojų solidarumo. Susisieksime su Lenkijos mokytojų profsąjunga ZNP ir jų federacija OPZZ ir paraginsime ir juos palaikyti streikuojančius Lietuvoje. Pergalę mokytojams!

Mâna de Lucru (Rumunija)

Kapitalizmo atkūrimo Centrinėje ir Rytų Europoje rezultatai – auganti nelygybė, mažėjantis darbo saugumas, mažos algos ir menkai finansuojamos viešosios paslaugos, įskaitant ir švietimą. Pastaraisiais metais vis daugiau darbuotojų, įskaitant ir dirbančius švietime, ėmė priešintis savo teisių ir gyvenimo standartų menkinimui. Tebesitęsiantis mokytojų streikas Lietuvoje yra puikus tokio pasipriešinimo pavyzdys. Mes, Mâna de Lucru, CWI Rumunijos grupė, visiškai solidarizuojasi su streikuojančiaisiais. Vienybėje stiprybė!