Toliau tęsiasi cirkas UAB „Barbora“ įmonėje

Vasario mėnesį įkurta „Barbora“ profesinė sąjunga, kuriai vadovauja personalo konsultantė Sandra Karaliūnaitė, pasirašė kolektyvinę sutartį.

G1PS

6/12/20243 min read

Gegužės mėnesį „Barboros“ kurjeriai ir surinkėjos sužinojo, kad įmonėje pasirašyta kolektyvinė sutartis. Darbuotojai buvo kviečiami pasirašyti dėl kolektyvinės sutarties išplėtimo visiems įmonės darbuotojams. Tačiau su sutartimi buvo galima susipažinti tik uždarame kambaryje, kurį akylai saugojo apsaugos darbuotojas, jos nebuvo galima fotografuoti ar kitaip nusikopijuoti. Taigi, įmonė nesuteikė galimybės darbuotojams pasikonsultuoti su teisininkais apie šį jų darbo sąlygas paveiksiantį dokumentą.

Šiandien kolektyvinė sutartis jau oficialiai įregistruota, su ja galite susipažinti čia. Trumpai apžvelgsime, ką gero ir ką blogo ši, G1PS vertinimu, fiktyvi profesinė sąjunga „išsiderėjo“ savo darbuotojams.

Nors skelbė sieksianti pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, kolektyvinėje sutartyje ji pripažįsta teisę darbdaviui vienašališkai formuoti svarbiausius darbą reguliuojančius dokumentus: darbo užmokesčio sistemą, darbo tvarkos taisykles, taip pat draudžia kištis atleidžiant darbuotojus.

Pagrindiniai pabloginimai:

  • Pailginta leidžiamų viršvalandžių norma per metus nuo 180 iki 250 val.

  • Sutrumpintas būtinasis savaitės ir dienos poilsio laikas: jeigu darbuotojas dirba dvi iš eilės pamainas, poilsio laikas gali trukti ne mažiau nei 8 val. (Darbo kodekse nurodyta 11 val.), o nepertraukiamas savaitinis poilsio laikas – ne mažiau nei 24 val. (DK nurodytos 35 val.)

  • Palengvintos procedūros skirti dirbti poilsio dienomis be darbuotojo sutikimo ypatingomis situacijomis, kai maisto pardavimų apyvarta išauga

  • Palengvintos sąlygos skirti dirbti viršvalandžius administracijos darbuotojams be jų sutikimo

  • Prailgintas įspėjimo periodas išeinantiems vaiko priežiūros atostogoms – darbo kodekse numatyta, kad įspėti darbdavį reikia prieš 14 d., o kolektyvinėje sutartyje įtvirtintas 1 mėn. įspėjimo laikotarpis.

Pagrindiniai pagerinimai:

  • 2000 eurų vienkartinė kompensacija mirus darbuotojui arba jam/jai tapus neįgaliu, susižalojus ar susirgus kritine liga, jeigu įmonė nebuvo apdraudusi kritinių ligų draudimu.

  • 300 eurų vienkartinė kompensacija laidotuvėms mirus artimajam

  • 300 eurų vienkartinė kompensacija gimus vaikui

  • Kasmet skiriamas 100 eurų kuponas Eurovaistinėje darbuotojams auginantiems neįgalų vaiką

G1PS atkreipia dėmesį, kad darbo metu mirus darbuotojui, susižalojus ar netekus darbingumo, pirmiausia reikėtų ieškoti profesionalios teisinės pagalbos (galite kreiptis į mus), nes kai kuriais atvejais išmokos gali būti didesnės nei nurodyta kolektyvinėje sutartyje. Apibendrinant, ši profsąjunga pasirūpino, kad sąlygos būtų dar blogesnės, nei užtikrina minimalūs Darbo kodekse nurodyti reikalavimai.

Kiti sutarimai

Už šią sutartį profesinė sąjunga iš darbdavio gaus po 2000 eurų į metus savo veiklai vykdyti. Taip pat darbdavys finansuos sveikatos ir darbo saugos komitetą – 3 išrinkti atstovai turės po 12 val. apmokamo darbo laiko per 5 (!) metus. Tai reiškia, kad per 1 mėnesį sveikatos ir saugos kontrolierius galės skirti po 12 minučių savo darbui. Galime palinkėti, kad šiems kontrolieriams užtektų laiko nueiti į tualetą!

Darbdavys įsipareigoja profesinei sąjungai duoti patalpas ne daugiau nei dviems vienos valandos susirinkimams per metus. Apie šio susirinkimo temas profesinė sąjunga privalo informuoti darbdavį iš anksto.

Apibendrinus sutartį, mūsų vertinimu ji atneša finansinės naudos įmonei darbuotojų darbo laiko ir garantijų sąskaita. Profesinė sąjunga įsipareigoja, kad ji nekels jokių protestų ar streikų, jeigu darbdavys vykdys šią sutartį. Sutartis pasirašyta maksimaliam 4 metų laikotarpiui, su galimybe ją pratęsti dar 1 metams.

Ką daryti darbuotojams?

Kaip anksčiau G1PS atstovas Jurgis Valiukevičius rašė LRT straipsnyje, „Barbora“ darbuotojai negaus jokios naudos iš įmonės administracijos iniciatyva sukurtos profesinės sąjungos. Maxima įmonių grupė pasižymi fiktyviomis (kontroliuojamomis darbdavio) profesinėmis sąjungomis, kurios, kaip ir šįkart, per kolektyvines sutartis suvaržo darbuotojų teises.

G1PS jau kreipėsi į Darbo inspekciją dėl kai kurių kolektyvinės sutarties straipsnių, kurie pablogina net ir imperatyviasias darbo kodekso normas dėl būtinojo poilsio laiko. Tačiau norime atkreipti darbuotojų dėmesį, kad tokių kolektyvinių sutarčių pasirašymas nereiškia, jog įmonėje negali egzistuoti kita, darbuotojų interesus atstovaujanti profesinė sąjunga. Darbuotojai gali organizuotis nepriklausomą profesinę sąjungą ir siekti kitos kolektyvinės sutarties pasirašymo.


Kviečiame „Barbora“ darbuotojus kreiptis į G1PS dėl individualios pagalbos arba norint sužinoti daugiau apie tai, kaip galima sukurti nepriklausomą profesinę sąjungą.