G1PS nariai moka mėnesinį 1% nuo pajamų į rankas mokestį, bet ne mažesnį nei bazinį 5 eurų mėnesinį mokestį. Iš šio mokesčio finansuojame G1PS padalinių veiklą, išmokame pašalpas G1PS nariams, padengiame profesinės sąjungos atstovų atlyginimus, narių išvykas ir mokymus, padedame augti naujoms G1PS organizacijoms. Dėl kasdienio biudžeto naudojimo sprendžia taryba, o dėl didesnių išlaidų taryba atsiklausia visų narių nuomonės. Pasiūlyti finansuoti tam tikrą veiklą gali visi nariai.

Kaip mokėti nario mokestį?

Nario mokestis mokamas už praėjusį mėnesį. Prašome banke nustatyti periodinį mokėjimą, kad pinigai persivestų kiekvieną mėnesį automatiškai - taip sutaupysite ne tik savo, bet ir profesinės sąjungos buhalterio laiką.

Nario mokesčio surenkamoji sąskaita:
LT114010051004340463, Luminor Bank AB
Gavėjas: Gegužės 1-osios profesinė sąjunga
Paskirtis: G1PS nario mokestis

Jeigu mokate nario mokestį už ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, prašome mokėjimo paskirtyje nurodyti, už kurį laikotarpį mokate.

Jeigu negalite susimokėti nario mokesčio dėl finansinių sunkumų, prašome kreiptis į tarybą dėl nario mokesčio mokėjimo sustabdymo tam tikram laikui.

Iškilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, kreipkitės į tarybą: g1ps@g1ps.lt