G1PS TARYBA

2024-2026 metų kadencija

Kas du metus visuotiniame narių susirinkime renkama organizacijos taryba ir pirmininkė(-as).

Nuo 2024 metų visuotinio susirinkimo tarybą sudaro kiekvieno padalinio (turinčio dešimt arba daugiau narių) atstovai, darbo teisės konsultantų atstovė ir pirmininkas.

Taryba skiria apmokamus darbus, tvirtina narių paramos prašymus, priima naujus narius, rūpinasi komunikacija bei sprendžia kitus esminius organizacijos klausimus. Tarybos posėdžiai vyksta kartą į ketvirtį ir yra atviri dalyvauti visiems nariams. Pirmininkas, apart dalyvavimo tarybos veikloje, dar koordinuoja bendrą profesinės sąjungos veiklą ir atstovauja organizaciją viešumoje.

Daugiau apie G1PS veiklos gaires bei kaip galima kurti savo G1PS padalinį skaitykite mūsų įstatuose.

Tomas Marcinkevičius

Pirmininkas, TDPS koordinatorius.
Vertėjas, mokytojas, GPB.lt redaktorius.

Rokas Keršys

Vilniaus padalinio atstovas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. darbo teisės grupės patarėjas kolektyviniais darbo santykiais

Vasilisa Filatova

Asociacijos Ukrainiečiai Neringoje koordinatorė.

Linas Mazgeika

Kurjerių asociacijos koordinatorius.
„Ride&Mend“ dviračių dirbtuvių vedėjas

Kotryna Michaliovaitė

Darbo teisės konsultantų atstovė.

Emil Starodubov

Kauno padalinio atstovas.
G1PS viešosios komunikacijos specialistas, anglų kalbos mokytojas.

Paulius Šalna

„SneakyBox“ profesinės sąjungos koordinatorius.
Programuotojas, žaidimų kūrėjas.

Vaida Stepanovaitė-Kobialka

Meno darbuotojų profesinės sąjungos koordinatorė.
Tyrėja, dėstytoja, kuratorė.

Nikolajs Timrots

„Yara EBS“ profesinės sąjungos koordinatorius.

Greta Štikelytė

Teksto darbuotojų profesinės sąjungos atstovė.
Vertėja, VU prancūzų kalbos dėstytoja.