Kiek gyventojų pajamų mokesčio (GPM) reikia mokėti dirbant su kurjerių darbą per el. platformas?

 1. GPM tarifas yra nuo 5% iki 15% nuo IV grynųjų pajamų (grynosios pajamos = pajamos minus išlaidos):

  • 5%, kai grynosios pajamos per metus neviršija 20000 Eur;

  • laipsniškai didėja pagal pajamų mokesčio kredito formulę nuo 5% iki 15%, kai grynosios pajamos yra tarp 20000 Eur ir 35000 Eur;

  • 15% kai grynosios pajamos yra virš 35000 Eur.

  GPM sumokamas pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 1 d. Gyventojas, užsiimantis individualia veikla, iki gegužės 1 d. turi pateikti VMI metinę visų pajamų deklaraciją ir sumokėti GPM į VMI banko sąskaitą.

  Jeigu asmuo šalia individualios veiklos dar dirba ir samdomą darbą, pasibaigus kalendoriniams metams, iki gegužės 1 d., deklaruojant visas pajamas (samdomo darbo + IV + kt.), paskaičiuojama bei sumokama GPM nepriemoka, susidariusi dėl sumažėjusio neapmokestinamojo pajamų dydžio NPD (didesnės nei tik iš samdomo darbo uždirbtos bendros asmens metinės pajamos mažina metinėms darbo pajamoms taikytiną metinį NPD, todėl už darbo pajamas mokėtinas GPM perskaičiuojamas taikant mažesnį NPD, ir susidaro papildoma GPM suma, t.y. nepriemoka).

Ar man būtina mokėti privalomą sveikatos draudimą (PSD) jei dirbu kitur?

Nemokėti galima tik pirmais savarankiškos veiklos metais.

PSD mokesčio tarifas yra 6,98% nuo IV pajamų Sodros apmokestinamosios bazės (kuri lygi 90% grynųjų pajamų; grynosios pajamos = pajamos minus išlaidos).

Jeigu asmuo nėra kitur draustas PSD (nedirba samdomo darbo, nėra studentas, nėra pensininkas ir pan.), jo mokamas PSD turi sudaryti ne mažiau kaip 6,98% nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) per mėnesį (2020 m. – 42,37 Eur/mėn., 2021 m. – 44,81 Eur/mėn.). Mėnesinės 6,98% nuo MMA PSD įmokos mokamos iki mėnesio paskutinės dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams, iki gegužės 1 d. sumokamas skirtumas tarp sumokėtų mėnesinių PSD įmokų ir už metus mokėtinos PSD sumos, sudarančios 6,98% nuo metinių pajamų apmokestinamosios bazės.

MMA dydis 2021 metams yra 642 Eur.

Jeigu asmuo yra draustas PSD kitur, jam nereikia mokėti mėnesinių minimalių PSD įmokų, bet pasibaigus metams jis vis vien turės sumokėti 6,98% PSD mokestį nuo metinių IV pajamų apmokestinamosios bazės.

PSD galima nemokėti, jeigu tai pirmi savarankiškos veiklos metai ir asmuo yra draustas PSD kitur bei pasirenka pirmais metais nemokėti VSD (žr. sekantį klausimą) įmokų. Jeigu asmuo nėra draustas PSD kitur, net jeigu ir pasirenka pirmais savarankiškos veiklos metais nemokėti VSD įmokų, vis vien reiks mokėti mėnesinį PSD 6,98% nuo MMA.

Esu ką tik baigęs mokyklą / studijas. Ar esu draustas PSD?

Mokyklą ar studijas baigę jaunuoliai valstybės lėšomis draudžiami iki rugpjūčio 31 d., jeigu jų mokslo metai baigėsi vasarą. Jeigu moksleiviai nuo rugsėjo pradeda studijuoti Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės (dieninės) studijų formos studijų programą arba studentai tęsia nuolatines (dienines) studijas Lietuvoje bei užsienyje, jie yra draudžiami valstybės lėšomis.

Ar dirbant su IV galiu pasirinkti, ar kaupsiu pensiją ir būsiu apdraustas socialiniu draudimu?

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokesčio galima nemokėti, tik jeigu tai pirmi savarankiškos veiklos metai, bet tada nesikaups darbo stažas ir nebūsite drausti ligos bei motinystės socialiniais draudimais.

VSD mokesčio tarifas yra 12,52% nuo IV pajamų Sodros apmokestinamosios bazės (kuri lygi 90% grynųjų pajamų; grynosios pajamos = pajamos minus išlaidos). Jeigu asmuo kaupia papildomai privačiame pensijų fonde, prie 12,52% tarifo prisideda įmokų į pensijų fondą tarifas (2020 m. – 2,1% arba 3,0%; 2021 m. – 2,4% arba 3,0 %).

VSD įmokos mokamos pasibaigus kalendoriniams metams, iki gegužės 1 d., arba gali būti mokamos avansu vieną kartą per mėnesį, iki mėnesio paskutinės dienos.

Apibendrinant, kokiomis lengvatomis galima pasinaudoti pirmais IV veiklos metais?

Pirmais IV metais, pradedant nuo datos, kada įregistruota IV, dvylika mėnesių, iki dvylikto mėnesio pabaigos, galima nemokėti VSD. Jeigu pirmais IV metais pasirenkama nemokėti VSD, tada priklausomai nuo to, ar yra asmuo yra draustas PSD kitur ar ne, jis gali visai nemokėti ir PSD įmokų, arba turi mokėti tik mėnesines PSD įmokas nuo MMA.

Nesu apdraustas PSD kitur ir taip pat nemokėjau PSD minimalios mėnesinės įmokos. Ar susirgęs galiu eiti į polikliniką?

Pirmais IV metais, pradedant nuo datos, kada įregistruota IV, dvylika mėnesių, iki dvylikto mėnesio pabaigos, galima Jeigu nemokėjote PSD, ir nesate apdraustas PSD kitur, gydymo paslaugas turėsite apmokėti patys. Kiekvienas Lietuvos gyventojas privalo mokėti PSD kaip savarankiškai dirbantis ar kaip darbuotojas (tokiu atveju, PSD apskaičiuoja ir perveda darbdavys), arba savaranoriškai, arba būna apdraustas valstybės lėšomis, dėl to, kad yra bedarbis, pensininkas ir pan. Jeigu PSD nemokėjote pats, ir nesate apdraustas kitais būdais, Sodra jums skaičiuoja PSD skolą, kurią galite pasitikrinti prisijungę prie asmeninės Sodros paskyros gyventojui ir meniu juostoje pasirinkus: Nauja suvestinė → REP.41 Informacija apie apskaičiuotas ir sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Jeigu esate skolingi, tik apmokėjus skolą ir sumokėjus PSD už einamąjį mėnesį, būsite laikomi apdrausti PSD, ir galėsite naudotis sveikatos sistemos paslaugomis nemokamai.

Bijau, kad patirsiu traumą arba susirgsiu dirbant kurjerių darbą, ir noriu susirgimo atveju gauti ligos išmokas iškart. Ar tai įmanoma?

Taip. Ligos išmokas galite gauti iš karto, jeigu turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per pastaruosius 12 mėnesių, arba ne trumpesnį kaip 6 mėn. per paskutinius 24 mėnesius Sodros stažą, ir jeigu buvote sumokėjęs VSD įmoką už mėnesį, einantį prieš tą mėnesį, kurį susirgote. Sumokėjus mėnesio VSD įmoką, reikia iki sekančio mėnesio 15 d. Sodrai pateikti Savarankiškai dirbančio asmens (SAV) pranešimą apie sumokėtas įmokas. Tai daroma prisijungus prie Sodros savitarnos puslapio internete.

Avansu VSD įmokas galima sumokėti už kelis mėnesius iš karto, tokiu būdu užsitikrinant reikiamą 3 mėn. stažą ligos socialiniam draudimui. Norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą. 1 mėn. stažas = VSD įmoka nuo MMA. Mokant VSD įmokas avansu, kad ligos draudimas būtų užskaitytas, būtina Sodrai pateikti SAV pranešimą. Jeigu mokate VSD tik vieną kartą už visus metus, pasibaigus metams, ligos išmokas už visus metus Sodra išmokės tik po gegužės 1 d, kai jau būsite sumokėję VSD mokestį už metus.

Susirgęs, būtinai kreipkitės pas savo šeimos gydytoją ir gaukite nedarbingumo pažymą („biuletenį“), jei norite gauti ligos išmokas. Patariame nedarbingumo pažymą išsiimti ir tais atvejais, kai ligos metu negausite ligos išmokų iš karto, dėl to, kad prieš tai einantį mėnesį nebuvote mokėjęs VSD įmokos avansu. Kai pasibaigus metams, sumokėsite VSD įmokas už visus metus, Sodra jums perves jums priklausančias ligos išmokas už praeitų metų ligos laikotarpius, jeigu jos jums priklausė (t.y. susirgimo pirmą dieną turėjote pakankamą stažą, būtiną ligos išmokoms gauti).

Ar maisto pristatymo kurjeriams, dirbantiems per el. platformas (Wolt, Bolt Food), reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM)?

Maisto pristatymo kurjeriams nereikia mokėti PVM nei už platformą, nei už save.

Pavežėjams (Uber, Bolt taxi ir pan.) tenka mokėti PVM už platformą, kadangi platforma paima komisinius iš pavežėjų, ir tos komisinių sumos (t.y. platformos pajamos iš pavežėjų) apmokestinamos PVM, nes platforma turi mokėti PVM dėl didelių pajamų. Prievolė sumokėti PVM pereina nuo platformos ant pavežėjų tik todėl, kad platforma yra užsienyje įsikūrusi įmonė. Jeigu ji veiktų kaip Lietuvos mokesčių mokėtojas, ji pati susimokėtų PVM nuo tų pajamų iš komisinių. Bet bendra komisinių suma gautųsi su PVM, todėl suma nesiskirtų nuo tos sumos, kurią pavežėjai sumoka dabar kaip komisinius ir PVM.

Kol individualia veikla užsiimantis ar įmonė neviršija 45000 Eur pajamų per metus, PVM mokėtoju registruotis ir PVM mokėti nereikia.

Kadangi maisto pristatymo kurjeriai nemoka komisinių platformai, o tik gauna pajamas iš platformos (ir klientų) už pristatymus, todėl jeigu kurjeris nėra registravęsis kaip PVM mokėtojas (nes neviršija 45000 Eur pajamų per metus), jam PVM mokėti nereikia.

Kur ir iki kada reikia deklaruoti savo pajamas?

Paprastai pajamas reikia deklaruoti iki gegužės 1-osios dienos. Lengviausia GPM311 deklaraciją užpildyti elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Prisijungimo linkas: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

VMI sukūrė video, padedantis užpildyti deklaraciją: https://youtu.be/7ZSsecGtMqI

Kas yra „faktiškai patirtos išlaidos“ ir kaip jas deklaruoti?

Mokesčius mokame ne nuo visų IV pajamų %, o nuo grynųjų pajamų, t.y., nuo visų pajamų minus su kurjerių darbu susijusias išlaidas.

Galima (1) deklaruoti išlaidas kaip esančias 30% nuo pajamų, arba (2) galima skaičiuoti faktines išlaidas, ir tada kuo daugiau faktinių išlaidų turėjai, tuo atitinkamai visų mokesčių sumos gausis mažesnės.

Jeigu patiriate daug išlaidų, geriau yra rinktis antrą galimybę, tačiau tada reikia daugiau laiko skirti buhalterijai.

Jei renkatės skaičiuoti faktines išlaidas, reikia rinkti čekius su savo rekvizitais (pvz. jei išlaida yra automobilių degalai, tada degalinėse reikia pasakyti, kad reikia sąskaitos, duoti vardą, pavardę, IV pažymos numerį, adresą, jie įrašys į čekį, kuris su tais duomenimis bus laikomas kaip sąskaita).

Leidžiamų ir neleidžiamų išlaidų sąrašą rasite čia: https://www.vmi.lt/evmi/leid%C5%BEiami-/-neleid%C5%BEiami-atskaitymai1#kurios-i%C5%A1laidos-laikomos-gyventojo-kuris-ver%C4%8Diasi-individualia-veikla-leid%C5%BEiamais-atskaitymais

Visos pajamos ir išlaidos turi būti registruojamos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale. Jei pasirinkote deklaruoti išlaidą kaip esančias 30% nuo pajamų, žurnalo išlaidų dalies galima nepildyti. Daugiau informacijos ir pavyzdinę žurnalo formą rasite: https://www.vmi.lt/evmi/buhalterin%C4%97s-apskaitos-tvarkymas3#kaip-pildomas-gyventojo-individualios-veiklos-pajam%C5%B3-ir-i%C5%A1laid%C5%B3-apskaitos-%C5%BEurnalas

Ar galiu automobilio eksploatavimą arba nuomą priskirti prie išlaidų?

Taip, automobilio nuomos, eksploatavimo ir remonto išlaidas irgi galima įtraukti į IV išlaidas, bet apie to automobilio naudojimą IV veikloje turi būti pranešta VMI iš anksto. Tą galima padaryti pateikdami FR0457 formą per EDS sistemą. Daugiau informacijos čia: https://www.vmi.lt/evmi/individualioje-veikloje-naudojamo-ilgalaikio-turto-prane%C5%A1imas-fr0457-1

Kur galiu automatiškai paskaičiuoti savo mokesčius?

Individualios veiklos mokesčių skaičiuoklės
1. https://www.sodra.lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle
2
. https://www.cflow.lt/individualios-veiklos-mokesciu-skaiciuokle

Papildoma informacija: Kur galiu ieškoti daugiau pagalbos? Nuorodos į VMI ar Sodrą.

Neradote reikiamo atsakymo? Pagalbos dėl mokesčių klausimų galite kreiptis į kurjerių grupę: https://t.me/joinchat/x_aMRYnf9k44YzQ0

VMI informacija vykdantiems individualią veiklą:
https://www.vmi.lt/evmi/pradedu-individualia-veikla

Sodros informacija vykdantiems individualią veiklą:
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/vykdau-individualia-veikla

Sodros informacija apie ligos išmokas (žr. skyrelį „Ligos išmokos dirbantiems savarankiškai“):
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/susirgau-arba-slaugau-seimos-nari/ka-daryti-jei-susirgau

Parengė Kurjerių asociacija.